Výsledky vyhľadávania

 1. 2012 ,č. 4. Produktivita a inovácie : časopis pre stredný a vrcholový manažment : dvojmesačník Slovenského centra produktivity. Žilina : SLCP, 2012. ISSN 1335-5961 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 2. 2012 ,č. 3. Produktivita a inovácie : časopis pre stredný a vrcholový manažment : dvojmesačník Slovenského centra produktivity. Žilina : SLCP, 2012. ISSN 1335-5961 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 3. 2012 ,č. 2. Produktivita a inovácie : časopis pre stredný a vrcholový manažment : dvojmesačník Slovenského centra produktivity. Žilina : SLCP, 2012. ISSN 1335-5961 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 4. 2012 ,č. 1. Produktivita a inovácie : časopis o priemyselnom inžinerstve na Slovensku : dvojmesačník Slovenského centra produktivity. Žilina : SLCP, 2012. ISSN 1335-5961 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 5. Produktivita a inovácie : časopis pre stredný a vrcholový manažment : dvojmesačník Slovenského centra produktivity. - Spracovaný v EKO-INDEX. Žilina : SLCP. 6x ročne. ISSN 1335-5961. Dostupné na : http://www.casopisproin.eu/index.php/archive/
  časopis

  časopis

 6. STREJČEK, Jan. Dodavatel/odběratel z pohledu systémového vztahu. In Produktivita a inovácie : časopis pre stredný a vrcholový manažment. - Žilina : SLCP, 2012. ISSN 1335-5961, 2012, roč. 13, č. 3, s. 43-45. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0157307/PaI_2012_03.pdf>
  článok

  článok

 7. MATISKOVÁ, Darina - SLÁVIKOVÁ, Gabriela. Možnosti zvyšovania produktivity práce a praktiky podnikového manažmentu. In Produktivita a inovácie : časopis pre stredný a vrcholový manažment. - Žilina : SLCP, 2012. ISSN 1335-5961, 2012, roč. 13, č. 3, s. 52-53. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0157307/PaI_2012_03.pdf>
  článok

  článok

 8. DADO, Miroslav - PANICA, Peter - HNILICA, Richard. Využitie počítačovej simulácie pri ergonomickej analýze pracoviska: prípadová štúdia. In Produktivita a inovácie : časopis pre stredný a vrcholový manažment. - Žilina : SLCP, 2012. ISSN 1335-5961, 2012, roč. 13, č. 3, s. 36-38. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0157307/PaI_2012_03.pdf>
  článok

  článok

 9. Teória a prax podnikania : interview s vedcom, podnikateľom a pedagógom. In Produktivita a inovácie : časopis pre stredný a vrcholový manažment. - Žilina : SLCP, 2012. ISSN 1335-5961, 2012, roč. 13, č. 3, s. 16-17. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0157307/PaI_2012_03.pdf>
  článok

  článok

 10. SÁGOVÁ, Zuzana. Projekt HESAPRO - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v relácii s produktivitou. In Produktivita a inovácie : časopis pre stredný a vrcholový manažment. - Žilina : SLCP, 2012. ISSN 1335-5961, 2012, roč. 13, č. 3, s. 48-49. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0157307/PaI_2012_03.pdf>
  článok

  článok