Výsledky vyhľadávania

 1. 2007 ,č. 3-4. Marketingová panoráma : odborný časopis Slovenskej marketingovej spoločnosti. Bratislava : Slovenská marketingová spoločnosť, 2007. ISSN 1336-1864 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 2. 2007 ,č. 1-2. Marketingová panoráma : odborný časopis Slovenskej marketingovej spoločnosti. Bratislava : Slovenská marketingová spoločnosť, 2007. ISSN 1336-1864. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  nerozpoznaný

  nerozpoznaný

 3. Marketingová panoráma : odborný časopis Slovenskej marketingovej spoločnosti. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Slovenská marketingová spoločnosť. 4x ročne. ISSN 1336-1864
  časopis

  časopis

 4. KITA, Jaroslav. Výkonnosť v oblasti nákupu. In Marketingová panoráma : odborný časopis Slovenskej marketingovej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská marketingová spoločnosť, 2007. ISSN 1336-1864, 2007, roč. 5, č. 1-2, s. 5-6.
  článok

  článok

 5. KITA, Pavol. Prínos marketingu k trvalo udržateľnému rozvoju. In Marketingová panoráma : odborný časopis Slovenskej marketingovej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská marketingová spoločnosť, 2007. ISSN 1336-1864, 2007, roč. 5, č. 1-2, s. 14-17.
  článok

  článok

 6. BALHAR, Vítězslav. Globálne marketingové stratégie. In Marketingová panoráma : odborný časopis Slovenskej marketingovej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská marketingová spoločnosť, 2007. ISSN 1336-1864, 2007, roč. 5, č. 1-2, s. 32-33.
  článok

  článok

 7. MARIAŠ, Miroslav. Nákup ako časť marketingových činností. In Marketingová panoráma : odborný časopis Slovenskej marketingovej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská marketingová spoločnosť, 2007. ISSN 1336-1864, 2007, roč. 5, č. 1-2, s. 8-10.
  článok

  článok

 8. HASPROVÁ, Mária. [Imidž slovenských produktov v prostredí európskeho trhu]. In Marketingová panoráma : odborný časopis Slovenskej marketingovej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská marketingová spoločnosť. ISSN 1336-1864, 2007, roč. 5, č. 1-2, s. 39. Recenzia na: Imidž slovenských produktov v prostredí európskeho trhu / Mária Tajtáková a kolektív. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. - ISBN 978-80-225-2271-7.
  článok

  článok

 9. KLEPOCHOVÁ, Dagmar - FRANCOVÁ, Zuzana - KOPANIČOVÁ, Janka. Spotrebiteľské súťaže z pohľadu slovenských spotrebiteľov. In Marketingová panoráma : odborný časopis Slovenskej marketingovej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská marketingová spoločnosť, 2007. ISSN 1336-1864, 2007, roč. 5, č. 1-2, s. 2-4, 7.
  článok

  článok

 10. KOPEC, Pavol. Konkurenčný verzus generický benchmarking a ich potenciál viesť ku konkurenčnej výhode. In Marketingová panoráma : odborný časopis Slovenskej marketingovej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská marketingová spoločnosť, 2007. ISSN 1336-1864, 2007, roč. 5, č. 1-2, s. 24-25, 28.
  článok

  článok