Výsledky vyhľadávania

 1. 2020 ,no. 1. European Journal of Environmental Sciences. Praha : Univerzita Karlova v Praze. Nakladatelství Karolinum, 2020. ISSN 1805-0174 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 2. European Journal of Environmental Sciences. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Index Copernicus. Praha : Univerzita Karlova v Praze. Nakladatelství Karolinum. 2x ročne. ISSN 1805-0174. Dostupné na : http://web.natur.cuni.cz/uzp/ejes/index.php/ejes
  časopis

  časopis

 3. 2019 ,no. 2. European journal of environmental sciences. Praha : Univerzita Karlova v Praze. Nakladatelství Karolinum, 2019. ISSN 1805-0174 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 4. 2019 ,č. 1. Psychologie pro praxi. Praha : Univerzita Karlova v Praze. Nakladatelství Karolinum, 2019. ISSN 1803-8670 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 5. 2019 ,no. 1. European journal of environmental sciences. Praha : Univerzita Karlova v Praze. Nakladatelství Karolinum, 2019. ISSN 1805-0174 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 6. NEZKUSILOVÁ, Jana - HRICOVÁ, Monika - MESÁROŠOVÁ, Margita. Miera starostlivosti o seba, vnímaného stresu a celkovej pracovnej spokojnosti, ako aj vzťahy medzi nimi u pomáhajúcich pracovníkov poskytujúcich sociálne služby. In Psychologie pro praxi. - Praha : Univerzita Karlova v Praze. Nakladatelství Karolinum, 2019. ISSN 1803-8670, 2019, roč. 54, č. 1, s. 9-18.
  článok

  článok

 7. SEDLÁČEK, Mojmír. Hodnoty ve filmových pohádkách. In Psychologie pro praxi. - Praha : Univerzita Karlova v Praze. Nakladatelství Karolinum, 2019. ISSN 1803-8670, 2019, roč. 54, č. 1, s. 31-41.
  článok

  článok

 8. FLORIDI, Luciano. Čtvrtá revoluce : jak infosféra mění tvář lidské reality. Přeložil: Čestmír Pelikán. 1. vydání. Praha : Univerzita Karlova. Nakladatelství Karolinum, 2019. 273 s. Studia nových médií. ISBN 978-80-246-3803-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. SHAPIRO, Ian. Politika proti dominanci. Přeložila: Zuzana Šťastná. 1. vydání. Praha : Univerzita Karlova. Nakladatelství Karolinum, 2019. 381 s. POLiTEiA. ISBN 978-80-246-3800-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Psychologie pro praxi. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : Univerzita Karlova v Praze. Nakladatelství Karolinum. 2x ročne. ISSN 1803-8670. Dostupné na : https://www.karolinum.cz/ink2_stat/index.jsp?include=AUC_detail&id=561
  časopis

  časopis