Výsledky vyhľadávania

 1. 2017 ,č. 4. Marketing science & inspirations : vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu : scientific journal is aimed at the area marketing and marketing management. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. ISSN 1338-7944 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis


 2. 2017 ,č. 1. Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae : vedecký časopis Právnickej fakulty. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. ISSN 1336-6912 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis


 3. 2017 ,č. 3. Marketing science & inspirations : vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu : scientific journal is aimed at the area marketing and marketing management. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. ISSN 1338-7944 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis


 4. 2017 ,č. 2. Marketing science & inspirations : vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu : scientific journal is aimed at the area marketing and marketing management. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. ISSN 1338-7944 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis


 5. 2017 ,č. 1. Marketing science & inspirations : vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu : scientific journal is aimed at the area marketing and marketing management. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. ISSN 1338-7944 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis


 6. DUDÁŠ-PAJERSKÁ, Erika. Teoretický pohľad na problematiku „food deserts“ a budúcnosť maloobchodu s potravinami |. In Marketing science & inspirations : vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. ISSN 1338-7944, 2017, roč. 12, č. 2, s. 23-33.
  článok

  článok


 7. SMOLKA, Samuel - SMOLKOVÁ, Eva. Vplyv marketingu v politike na voličské správanie. In Marketing science & inspirations : vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. ISSN 1338-7944, 2017, roč. 12, č. 2, s. 12-22.
  článok

  článok


 8. KUPKOVÁ, Zuzana. Proces tvorby korporátního designu – marketér vs. grafický designér. In Marketing science & inspirations : vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. ISSN 1338-7944, 2017, roč. 12, č. 2, s. 34-42.
  článok

  článok


 9. DIEDRICH, Marcus. Adapting a corporate culture to the changing circumstances – cultural change through social media. In Marketing science & inspirations : vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. ISSN 1338-7944, 2017, roč. 12, č. 1, s. 2-9.
  článok

  článok


 10. DIEDRICH, Marcus. Study: the use of social media for service delivery: how do end-users use customer service 2.0? In Marketing science & inspirations : vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. ISSN 1338-7944, 2017, roč. 12, č. 2, s. 2-11.
  článok

  článok