Výsledky vyhľadávania

 1. VOJTKOVÁ, Mária et al. Demografia podnikov : teoretické aspekty a empíria. Recenzenti: Silvia Megyesiová, Ružena Pardelová. 1. vyd. Pardubice : Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní, 2016. 252 s. [19,6 AH]. Edice monografie. VEGA 1/0501/14. ISBN 978-80-7560-028-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. NEDOMLELOVÁ, Iva - KOCOUREK, Aleš. Education as crucial factor of economic growth in the process of globalization. In Scientific papers of the University of Pardubice [elektronický zdroj]. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2009. ISSN 1804-8048, 2009, č. Special edition, s. 87-99. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0123473/scipap-c-se.pdf>
  článok

  článok


 3. KOŽENÁ, Marcela. Výkonnost podniku v podmínkách udržitelného rozvoje. In Scientific papers of the University of Pardubice [elektronický zdroj]. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2008. ISSN 1804-8048, 2008, č. 13, s. 89-94. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0123470/scipap-c-13.pdf>
  článok

  článok


 4. MANDYSOVÁ, Ivana. Teoretická východiska podnikání. In Scientific papers of the University of Pardubice [elektronický zdroj]. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2008. ISSN 1804-8048, 2008, č. 13, s. 126-131. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0123470/scipap-c-13.pdf>
  článok

  článok


 5. KRAJŇÁKOVÁ, Emília. Realizácia sociálnych služieb v podmienkach Slovenska. In Scientific papers of the University of Pardubice [elektronický zdroj]. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2009. ISSN 1804-8048, 2009, č. 14, s. 118-133. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0123472/scipap-c-14.pdf>
  článok

  článok


 6. LACINA, Karel. Místo cestovního ruchu v ekonomických aktivitách České republiky a dalších členských statů Evropské Unie. In Scientific papers of the University of Pardubice [elektronický zdroj]. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2009. ISSN 1804-8048, 2009, č. 14, s. 134-141. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0123472/scipap-c-14.pdf>
  článok

  článok


 7. LELEK, Tomáš. Dynamický model nové ekonomiky. In Scientific papers of the University of Pardubice [elektronický zdroj]. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2009. ISSN 1804-8048, 2009, č. 14, s. 141-147. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0123472/scipap-c-14.pdf>
  článok

  článok


 8. LENDEL, Viliam. Úroveň vzťahov k zákazníkom v slovenských podnikoch. In Scientific papers of the University of Pardubice [elektronický zdroj]. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2009. ISSN 1804-8048, 2009, č. 14, s. 148-159. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0123472/scipap-c-14.pdf>
  článok

  článok


 9. MAKOVSKÝ, Zdeněk - TETŘEVOVÁ, Liběna. Finanční deriváty-alternativa portfolia. In Scientific papers of the University of Pardubice [elektronický zdroj]. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2009. ISSN 1804-8048, 2009, č. 14, s. 166-173. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0123472/scipap-c-14.pdf>
  článok

  článok


 10. KÁDÁROVÁ, Jaroslava. Prekážky globalizácie a vplyv globalizácie na malé a stredné podniky. In Scientific papers of the University of Pardubice [elektronický zdroj]. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2009. ISSN 1804-8048, 2009, č. Special edition, s. 33-39. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0123473/scipap-c-se.pdf>
  článok

  článok