Výsledky vyhľadávania

 1. ŠOLTÉS, Erik et al. Chudoba a sociálne vylúčenie v EÚ a v SR : v kontexte stratégie Európa 2020. Recenzenti: Eva Rublíková, Silvia Megyesiová. 1. vydání. Pardubice : Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní, 2018. 312 s. [25,6 AH]. Edice monografie. VEGA 1/0548/16. ISBN 978-80-7560-185-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 2. VOJTKOVÁ, Mária et al. Demografia podnikov : teoretické aspekty a empíria. Recenzenti: Silvia Megyesiová, Ružena Pardelová. 1. vyd. Pardubice : Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní, 2016. 252 s. [19,6 AH]. Edice monografie. VEGA 1/0501/14. ISBN 978-80-7560-028-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. RIEVAJOVÁ, Eva. Dôchodkové zabezpečenie v sociálnom systéme spoločností. In Aktuální otázky sociální politiky - teorie a praxe. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2013. ISSN 1804-9095, 2013, roč. 7, č. 2, s. 72-85. VEGA 1/0103/12.
  článok

  článok


 4. PACÁKOVÁ, Viera et al. Modelování a simulace pojistných rizik [elektronický zdroj]. Pardubice : Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní, 2012. CD-ROM [124 s.] [6,00 AH]. Monografie. GAČR č. 402/09/1866. ISBN 978-80-7395-457-4.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 5. HUSÁKOVÁ, Mária - OŠKOVÁ, Silvia. Sociálne charakteristiky rómskej populácie v Slovenskej republike. In Aktuální otázky sociální politiky - teorie a praxe. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2012. ISSN 1804-9095, 2012, roč. 6, s. 46-55. ITMS 26240120032.
  článok

  článok


 6. 2011 ,Č. 22. Scientific papers of the University of Pardubice : Series D [elektronický zdroj]. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2011. ISSN 1804-8048.
  časopis

  časopis


 7. 2011 ,Č. 21. Scientific papers of the University of Pardubice : Series D [elektronický zdroj]. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2011. ISSN 1804-8048.
  časopis

  časopis


 8. 2011 ,Č. 20. Scientific papers of the University of Pardubice : Series D [elektronický zdroj]. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2011. ISSN 1804-8048.
  časopis

  časopis


 9. 2011 ,Č. 19. Scientific papers of the University of Pardubice : Series D [elektronický zdroj]. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2011. ISSN 1804-8048.
  časopis

  časopis


 10. BALÁŽOVÁ, Emília. Komparácia finančnej autonómie samosprávnych jednotiek v SR. In Scientific papers of the University of Pardubice [elektronický zdroj]. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2011. ISSN 1804-8048, 2011, č. 20, s. 5-15. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0145629/sbornik-2-2011.pdf>
  článok

  článok