Výsledky vyhľadávania

 1. ŠOLTÉS, Erik et al. Chudoba a sociálne vylúčenie v EÚ a v SR : v kontexte stratégie Európa 2020. Recenzenti: Eva Rublíková, Silvia Megyesiová. 1. vydání. Pardubice : Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní, 2018. CD-ROM 312 s. [25,6 AH]. Edice monografie. VEGA 1/0548/16. ISBN 978-80-7560-186-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. HRDLIČKOVÁ, Zuzana. The Richness and Variety of the Language in Business Context. In VII. Internationale Konferenz Interkulturelle und transkulturelle Dimension im linguistischen, kulturellen und historischen Kontext. Interkulturalität in Sprache, Literatur und Bildung : 12th - 14th October, 2017, Pardubice. - Pardubice : Univerzita Pardubice, Katedra cizích jazyků, Fakulta filozofická, 2017. ISBN 978-80-7560-130-8, s. 225-242. KEGA 015EU-4/2017.
  článok

  článok

 3. SÍBERT, Adam. Verejné statky v meste a ich vplyv na cenu nehnuteľností – empirické prístupy. In Veřejná správa 2016. mezinárodní vědecké konference. Veřejná správa 2016 : sborník příspěvků z 11. mezinárodní vědecké konference: Pardubice, 22. 9. 2016. - Pardubice : Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, 2016. ISBN 978-80-7560-041-7, s. 118-125. VEGA 1/0886/16.
  článok

  článok

 4. ŠIPIKAL, Miroslav - NÉMETHOVÁ, Valéria. Projektové versus výkonové financovanie univerzít. In Veřejná správa 2016. mezinárodní vědecké konference. Veřejná správa 2016 : sborník příspěvků z 11. mezinárodní vědecké konference: Pardubice, 22. 9. 2016. - Pardubice : Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, 2016. ISBN 978-80-7560-041-7, s. 146-154. APVV-14-0512.
  článok

  článok

 5. KOČKOVIČOVÁ, Jana. Kontrolné mechanizmy vybraných subjektov verejnej správy v SR – aktuálne problémy. In Veřejná správa 2016. mezinárodní vědecké konference. Veřejná správa 2016 : sborník příspěvků z 11. mezinárodní vědecké konference: Pardubice, 22. 9. 2016. - Pardubice : Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, 2016. ISBN 978-80-7560-041-7, s. 54-62.
  článok

  článok

 6. ŠIPIKALOVÁ, Silvia. Sociálne bývanie v podmienkach SR. In Veřejná správa 2016. mezinárodní vědecké konference. Veřejná správa 2016 : sborník příspěvků z 11. mezinárodní vědecké konference: Pardubice, 22. 9. 2016. - Pardubice : Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, 2016. ISBN 978-80-7560-041-7, s. 155-163. VEGA 1/0002/16.
  článok

  článok

 7. VOJTKOVÁ, Mária et al. Demografia podnikov : teoretické aspekty a empíria. Recenzenti: Silvia Megyesiová, Ružena Pardelová. 1. vyd. Pardubice : Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní, 2016. 252 s. [19,6 AH]. Edice monografie. VEGA 1/0501/14. ISBN 978-80-7560-028-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. ŠÚBERTOVÁ, Elena. Kvalita podnikateľského prostredia a rozvoj podnikania v slovenských regiónoch. In Veřejná správa 2014. vedecká konference. Veřejná správa 2014 : sborník příspěvků z vedecké konference : Pardubice, 25.9.2014. - Pardubice : Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, 2014. ISBN 978-80-7395-828-2, s. 326-337 CD-ROM. KEGA 042-4/2014.
  článok

  článok

 9. ŠÚBERTOVÁ, Elena. Hodnotenie podnikateľského prostredia na Slovensku: metódy, faktory, ukazovatele. In Aktuální problémy teorie a praxe v ekonomice. Týden teorie a praxe v ekonomice 2013. Aktuální problémy teorie a praxe v ekonomice : sborník příspěvků z akce Týden teorie a praxe v ekonomice 2013: Pardubice, 4.-8.11.2013. - Pardubice : Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, 2014. ISBN 978-80-7395-797-1, s. 107-117 CD-ROM. VEGA 1/0980/12.
  článok

  článok

 10. ANTALOVÁ, Mária - CHINORACKÁ, Andrea. Impulzy pre politiku vzdelávania smerom k znalostnej spoločnosti. In Aktuální otázky sociální politiky - teorie a praxe. - Pardubice : Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, 2014. ISSN 1804-9095, 2014, roč. 8, č. 2, s. 6-22. VEGA 1/0216/14.
  článok

  článok