Výsledky vyhľadávania

 1. Journal of Competitiveness : Scientific Journal from the Field of Management and Economics [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: ProQuest, Registrovaný: Erihplus, Registrovaný: Current Contents Connect. Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. 4x ročne. Dostupné na : <http://www.cjournal.cz/> ISSN 1804-1728.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 2. ICFE 2018 - International Conference on Finance and Economics. International Conference. ICFE 2018 - International Conference on Finance and Economics : Proceedings of the 5th International Conference on Finance and Economics, Ho Chi Minh City, Vietnam, September 20th – 21st, 2018 [elektronický zdroj]. 1st Edition. Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2018. online 635 s. ISBN 978-80-7454-767-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. DOKBAT 2018. Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers. DOKBAT 2018 : Conference Proceedings : 14th Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers : 25.4.2018, Zlín, Czech Republic [elektronický zdroj]. 1st edition. Zlín : Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics, 2018. online 280 s. IGA SVK/FaME/2018/002. ISBN 978-80-7454-730-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. Finance and performance of firms in science, education and practice. International scientific conference. Finance and performance of firms in science, education and practice : proceedings of the 8th international scientific conference : april 26 - 27, 2017, Zlín, Czech Republic [elektronický zdroj]. Editors: Petr Novák, Zuzana Jurigová, Ludmila Kozubíková, Jana Zlámalová. 1st ed. Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2017. online [1194 s.]. ISBN 978-80-7454-653-2.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. DOKBAT 2017. Annual international Bata conference for Ph.D. students and young researchers. DOKBAT 2017 : conference proceedings : 13th annual international Bata conference for Ph.D. students and young researchers : 26.4.2017, [Zlín, Czech Republic] [elektronický zdroj]. 1st ed. Zlín : Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics, 2017. online [342 s.]. IGA SVK/FaME/2017/002. ISBN 978-80-7454-654-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. PORVAZNÍK, Ján - VYDROVÁ, Janka - LJUDVIGOVÁ, Ivana. Celostní management. Recenzovali: Ivan Vágner, František Lipták. 6. přeprac. a dopl. vyd. Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2016. 364 s. [25,29 AH]. ISBN 978-80-8153-062-3.
 7. KŘEČEK, Stanislav. Má dáti - dal : účtoval jsem u Baťů. Zlín : Nadace Tomáše Bati : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně : Fosfa, 2015. 359 s. ISBN 978-80-905896-4-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Drive your knowledge be a scientist. International conference. Drive your knowledge be a scientist : conference proceedings : 11th annual international Bata conference for Ph.D. students and young researchers : 23. - 24. 4. 2015, Zlín, Czech Republic. 1st ed. Zlín : Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics, 2015. CD-ROM [671 s.]. ISBN 978-80-7454-475-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  Drive your knowledge be a scientist

  elektronická kniha

 9. Finance and performance of firms in science, education and practice. International scientific conference. Finance and performance of firms in science, education and practice : proceedings of the 7th international scientific conference : april 23 - 24, 2015, Zlín, Czech Republic. Reviewers: Pavel Bednář, Jaroslav Belás ... [et al.]. Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2015. CD-ROM [1726 s.]. ISBN 978-80-7454-482-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  Finance and performance of firms in science, education and practice

  elektronická kniha

 10. HODÁČ, František. Tomáš Baťa : život a práce hospodářského buditele. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 525 s. Edice Inspirace Baťa. ISBN 978-80-7454-524-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]