Výsledky vyhľadávania

 1. 2020 ,č. 2. Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2020. ISSN 1337-2955
  časopis

  časopis

 2. 2020 ,č. 1. Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2020. ISSN 1337-2955 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 3. LINCÉNYI, Marcel - FABUŠ, Michal, ml. Analýza vybraných vývojových tendencií trhu internetových médií v Slovenskej republike. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2020. ISSN 1337-2955, 2020, roč. 16, č. 1, s. 77-85.
  článok

  článok

 4. SZABÓ, Nikolas. Priestorová alokácia finančnej pomoci v najmenej rozvinutých okresoch Slovenska. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2020. ISSN 1337-2955, 2020, roč. 16, č. 1, s. 101-109.
  článok

  článok

 5. KABÁT, Ladislav. Migranti a remitendy v priestore EÚ a na Slovensku – problémy, alebo zdroje ekonomického rastu. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2020. ISSN 1337-2955, 2020, roč. 16, č. 1, s. 36-55.
  článok

  článok

 6. DUDOVÁ, Iveta. Európska vzdelávacia politika zameraná na vzdelávanie dospelých a jej nástroje. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2020. ISSN 1337-2955, 2020, roč. 16, č. 1, s. 14-20.
  článok

  článok

 7. VADKERTIOVÁ, Silvia. Návrh politiky súdržnosti EÚ po roku 2020 s vymedzením na regionálny rozvoj Slovenska. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2020. ISSN 1337-2955, 2020, roč. 16, č. 1, s. 110-117.
  článok

  článok

 8. KOLLÁR, Vojtech - IVANOV, Pavol. Odpadové hospodárstvo v kontexte trvalo udržateľného rozvoja. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2020. ISSN 1337-2955, 2020, roč. 16, č. 1, s. 56-67.
  článok

  článok

 9. FABUŠ, Michal, ml. How COVID-19 Influenced International Trade. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2020. ISSN 1337-2955, 2020, roč. 16, č. 1, s. 21-28.
  článok

  článok

 10. GOZORA, Vladimír. Štruktúrne a procesné zmeny v agropodnikateľskej činnosti. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2020. ISSN 1337-2955, 2020, roč. 16, č. 2, s. 15-21.
  článok

  článok