Výsledky vyhľadávania

 1. STRADIOTOVÁ, Eva. Možnosti použitia informačných a komunikačných technológií vo výučbe cudzích jazykov. Sládkovičovo : Vysoká škola v Sládkovičove, 2011. 208 s. [5,39 AH]. Vedecké monografie VŠS. ISBN 978-80-89267-60-6.

 2. PAVELKA, Ľuboš - LIPTÁKOVÁ, Elena. Daňové raje a etika. In Višegrád : recenzovaný vedecký časopis. - Sládkovičovo : Vysoká škola v Sládkovičove, 2010. ISSN 1338-2543, 2010, roč. 1, č. 1, s. 112-117.
  článok

  článok


 3. ČAMBÁLIKOVÁ, Monika. Sociálny štát: občianstvo, práva, začlenenie. Sládkovičovo : Vysoká škola Visegrádu v Sládkovičove, 2009. 138 s. Učebné texty VŠS. ISBN 978-80-89267-33-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 4. KOLLÁR, Vojtech - BROKEŠ, Peter. Uplatnenie integrovaných manažérskych systémov v automobilovom priemysle. In Nadregionálna spolupráca Trnavska : ekonomické, sociálne, technologické, právne, politické a územné výzvy rozvoja Trnavska v rámci Slovenska a ďalších krajín V4. - Sládkovičovo : Vysoká škola v Sládkovičove, 2008. ISBN 978-80-89267-14-9, s. 118-124.
  článok

  článok


 5. Problematika výučby v jazykovej a odbornej komunikácii na VŠ nefilologického zamerania : zborník vedeckých príspevkov s medzinárodnou účasťou [elektronický zdroj]. Sládkovičovo : Vysoká škola Visegrádu v Sládkovičove, 2008. CD-ROM. ISBN 978-80-89267-16-3.
  elektronická kniha

  elektronická kniha