Výsledky vyhľadávania

 1. 2019 ,č. 11-12. Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2019. ISSN 0322-886X [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  časopis

  časopis

 2. 2019 ,č. 9-10. Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2019. ISSN 0322-886X [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  časopis

  časopis

 3. 2019 ,č. 7-8. Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2019. ISSN 0322-886X [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  časopis

  časopis

 4. 2019 ,č. 5-6. Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2019. ISSN 0322-886X [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  časopis

  časopis

 5. 2019 ,č. 3-4. Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2019. ISSN 0322-886X [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  časopis

  časopis

 6. 2019 ,č. 1-2. Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2019. ISSN 0322-886X [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  časopis

  časopis

 7. HUCKO, Pavel - ROŠKO, Vladimír - BABEJ, Ladislav. Hodnotenie environmentálnych vlastností sedimentov vybraných vodných nádrží. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2019. ISSN 0322-886X, 2019, roč. 62, č. 9-10, s. 7-13.
  článok

  článok

 8. MARKO, Ivana - HRUDKA, Jaroslav - STANKO, Štefan. Analýza súčasného stavu odkanalizovania mesta Nový Sad. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2019. ISSN 0322-886X, 2019, roč. 62, č. 9-10, s. 29-32.
  článok

  článok

 9. HORÁKOVÁ, Ivana. Prienik liečiv a ich metabolitov do povrchových vôd Slovenska. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2019. ISSN 0322-886X, 2019, roč. 62, č. 7-8, s. 14-17.
  článok

  článok

 10. ŽABKA, Dušan. Koreňové čistiarne - progresívny spôsob odstraňovania drog, liečiv a ich metabolitov z odpadových vôd. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2019. ISSN 0322-886X, 2019, roč. 62, č. 7-8, s. 18-19.
  článok

  článok