Výsledky vyhľadávania

 1. HRICKOVÁ, Yka. Írsky turizmus funguje ako hodinky. Čím nás môže inšpirovať? In Hotelier : direct-mailový časopis pre majiteľov a riaditeľov hotelov, penziónov a reštaurácií. - Žilina : Direct press, 2019. ISSN 1337-0545, 2019, roč. 13, č. jar, s. 72-76.
  článok

  článok

 2. HYRÁNEK, Eduard - ĎURINOVÁ, Ivona. Konkurencia vs. harmonizácia daní z príjmov spoločností v Európskej únii. In 11th Annual International Scientific Conference COMPETITION. Conference. Proceedings of the 11th Annual International Scientific Conference COMPETITION. - Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, 2019. ISBN 978-80-88064-44-2, pp. 130-143 online. VEGA 1/0462/19.
  článok

  článok

 3. MOORE-CHERRY, Niamh - TOMANEY, John. Spatial Planning, Metropolitan Governance and Territorial Politics in Europe: Dublin as a Case of Metro-Phobia? In European Urban and Regional Studies. - London : Sage Publications Ltd, 2019. ISSN 1461-7145, 2019, vol. 26, no. 4, pp. 365 –381.
  článok

  článok

 4. SME and Entrepreneurship Policy in Ireland. Paris : OECD, 2019. 283 s. OECD Studies on SMEs and Entrepreneurship. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/sme-and-entrepreneurship-policy-in-ireland_e726f46d-en> ISBN 978-92-64-57055-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. ŠKVRNDA, František. Ríša lží. In Extraplus : politicko-spoločenský mesačník. - Bratislava : Mayer media, 2018. ISSN 1336-0256, júl 2018, roč. 18, č. 7, s. 30-32.
  článok

  článok

 6. ĎURINOVÁ, Ivona. Harmonizácia korporatívnych daní v EÚ. In Výskumná úloha VEGA 1/0184/16: Eliminácia medzinárodného dvojitého zdanenia a jej vplyv na rozvoj podnikania a investovania v SR : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4557-0, s. 14-27. VEGA 1/0184/16, 50%, VEGA 1/0007/16, 50%.
  článok

  článok

 7. ROŽOVÁ, Lucia. Komparácia deficitu verejných financií vo vybraných krajinách Európskej únie. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2018. ISSN 1801-7118, 2018, roč. 14, č. 4, s. 34-50.
  článok

  článok

 8. LIPKOVÁ, Ľudmila. On Some Issues of the UK of Great Britain and Northern Ireland's Departure from the EU. In Naprjami ta sučasni faktori rozvitku mižnarodnich vidnosin: ekonomični ta politični aspekty. Mižnarodna naukovo-praktična konferencija. Naprjami ta sučasni faktori rozvitku mižnarodnich vidnosin: ekonomični ta politični aspekty : materijali dopovidej mižnarodnoj naukovo-praktičnoj konferencij, 7.- 8.12. 2018, Užgorod, Ukraina. - Užgorod : Vidavničij dim Geľvetika, 2018. ISBN 978-966-916-712-5, s. 48-52.
  článok

  článok

 9. RAFAJOVÁ, Lucia. Dlhová kríza. In Journal of Innovations and Applied Statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2018. ISSN 1338-5224, 2018, roč. 8, č. 2, s. 68-75.
  článok

  článok

 10. DROBNÁ, Martina. Komparácia predprimárnej edukácie na Slovensku a v Írsku a prvý pohľad na matematické vzdelávanie. In MMK 2018. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. MMK 2018 : recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, ročník IX., 17. – 21. prosince 2018, Hradec Králové, Česká republika. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2018. ISBN 978-80-87952-27-6, s. 793-801.
  článok

  článok