Výsledky vyhľadávania

 1. ADAMÍKOVÁ, Monika. Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľov k 31. 12. 2020. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1336-426X, 2021, roč. 18, č. 1, s. 29-61.
  článok

  článok

 2. NOVOTNÁ, Ľudmila. Účtovanie o časovom rozlišovaní. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1335-7034, 2021, roč. 26, č. 1, s. 34-44.
  článok

  článok

 3. KOLEMBUS, Anton. Účtovanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1336-426X, 2021, roč. 18, č. 3, s. 40-41.
  článok

  článok

 4. HVOJNÍKOVÁ, Jana. Účtovanie časového rozlíšenia nákladov a výnosov. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1337-0197, 2021, roč. 16, č. 5, s. 12-17.
  článok

  článok

 5. URBANOVÁ, Terézia. Účtovanie rezervného fondu, peňažných fondov v obci, VÚC a v ich rozpočtových a príspevkových organizáciách. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1337-0197, 2021, roč. 16, č. 3, s. 20-26.
  článok

  článok

 6. BETÁKOVÁ, Jaroslava. Povinnosti platiteľov DPH v poslednom zdaňovacom období roku 2020. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1336-426X, 2021, roč. 18, č. 1, s. 12-28.
  článok

  článok

 7. MARKOVÁ, Jana. Zostavenie účtovnej závierky za rok 2020 v jednoduchom účtovníctve. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1336-426X, 2021, roč. 18, č. 1, s. 62-91.
  článok

  článok

 8. ADAMÍKOVÁ, Monika. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1335-7034, 2021, roč. 26, č. 4, s. 37-48.
  článok

  článok

 9. CÍGEROVÁ, Nadežda. Problémy a otázky pri závierkach v PÚ – 20 rád a riešení. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1336-426X, 2021, roč. 18, č. 3, s. 2-29.
  článok

  článok

 10. KOLEMBUS, Anton. Softvér - účtovanie. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2021. ISSN 1335-2024, 2021, roč. 29, č. 4, s. 12-22.
  článok

  článok