Výsledky vyhľadávania

 1. BONEK, Martin. Zamestnávanie občanov a účtovanie miezd. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2022. ISSN 1335-1583, 2022, roč. 27, č. 1, s. 222-248.
  článok

  článok

 2. ŠPIČKA, Jindřich - DERENÍK, Petr. How Opportunity Costs Change the View on the Viability of Farms? Empirical Evidence from the EU. In Agricultural Economics. - Praha : Czech Academy of Agricultural Sciences, 2021. ISSN 1805-9295, 2021, vol. 67, no. 2, s. 41-50.
  článok

  článok

 3. ADAMÍKOVÁ, Monika. Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľov k 31. 12. 2020. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1336-426X, 2021, roč. 18, č. 1, s. 29-61.
  článok

  článok

 4. GÁŠPÁROVÁ, Eva. Elektronické stravovacie karty a rekreačné poukazy. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1335-7034, 2021, roč. 26, č. 4, s. 55-62.
  článok

  článok

 5. KOLEMBUS, Anton. Účtovanie rozdelenia výsledku hospodárenia v účtovnej jednotke. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1336-426X, 2021, roč. 18, č. 2, s. 29-39.
  článok

  článok

 6. NOVOTNÁ, Ľudmila. Účtovanie o časovom rozlišovaní. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1335-7034, 2021, roč. 26, č. 1, s. 34-44.
  článok

  článok

 7. DANAJOVIČOVÁ, Katarína. Mzdové veličiny v roku 2021. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1336-426X, 2021, roč. 18, č. 2, s. 21-28.
  článok

  článok

 8. GÁŠPÁROVÁ, Eva. Startup – právna forma podnikania a možnosti financovania. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1336-426X, 2021, roč. 18, č. 2, s. 40-49.
  článok

  článok

 9. KOLEMBUS, Anton. Účtovanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1336-426X, 2021, roč. 18, č. 3, s. 40-41.
  článok

  článok

 10. Technické zhodnotenie majetku v špecifických prípadoch. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1335-7034, 2021, roč. 26, č. 1, s. 55-60.
  článok

  článok