Výsledky vyhľadávania

 1. JEŠŠ, Michal. Proposals for amendments under the annual improvements to IFRSs. In eNOVINY [elektronický zdroj]. - Bratislava : VERLAG DASHÖFER. ISSN 1336-4014, 21. 11. 2012, [s. 1]. Názov z titulnej obrazovky.
  článok

  článok


 2. Zákony IB/2017 : zborník úplných znení zákonov a súvisiacich predpisov k 1.1.2017 z oblasti účtovníctva : zákon o účtovníctve : postupy účtovania v PÚ a JÚ : postupy v účtovnej závierke : účtovná osnova : rozpočtové organizácie : účtovná jednotka : správne poplatky. Žilina : Poradca, 2017. 336 s. ISSN 1335-6127. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. VAVROVÁ, Katarína. [The] Economic function of deferred taxes. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2017. ISSN 0013-3035, 2017, roč. 65, č. 2, s. 191-195. Recenzia na: The economic function of deferred taxes / Anna Harumová ; reviewers: Božena Chovancová, Katarína Vavrová. 1st ed. - Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2016. - ISBN 978-1-4438-1708-0.
  článok

  článok


 4. MELUCHOVÁ, Jitka - MATEÁŠOVÁ, Martina. Trends in the outsourcing of financial services. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2017. ISSN 0323-262X, 2017, roč. 46, č. 1, s. 45-59. KEGA 026EU-4/2016.
  článok

  článok


 5. Economics, management, finance and social attributtes of economic system (EMFSA 2017). International scientific conference. Economics, management, finance and social attributtes of economic system (EMFSA 2017) : proceedings of abstract : international scientific conference, july, 5-9, 2017, Pula, [Croatia] [elektronický zdroj]. 1st ed. Považská Bystrica : BCSS, 2017. online [80 s.]. ISBN 978-80-8154-208-4.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 6. ERAZ 2017 : knowledge based sustainable economic development. International scientific conference. ERAZ 2017 : knowledge based sustainable economic development : conference proceedings : 3rd international scientific conference : Belgrade, Serbia, june 8, 2017 [elektronický zdroj]. 1st ed. Podgorica : Faculty of Business Studies of Mediterranean University ; Sofia : University of National and World Economy ; Celje : Faculty of Commercial and Business Studies ; Belgrade : Faculty of Applied Management, Economics and Finance : Association of Economists and Managers of the Balkans, 2017. online [xx, 675 s.]. ISBN 978-86-80194-07-3.
  ERAZ 2017 : knowledge based sustainable economic development

  elektronická kniha


 7. Finančný spravodajca. Bratislava : Ministerstvo financií SR. Vychádza podľa potreby. Dostupné na : <http://www.epi.sk/Financny-spravodajca/Default.aspx> ISSN 1335-0498.
  časopis

  časopis


 8. Accrual practices and reform experiences in OECD countries. Paris : OECD, 2017. 127 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/accrual-practices-and-reform-experiences-in-oecd-countries_9789264270572-en> ISBN 978-92-64-27055-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. STARÍČKOVÁ, Zuzana. Základné špecifické satelitné účty systému ESA 2010. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fin Star, 2017. ISSN 1339-5416, Marec - Apríl 2017, roč. 4, č. 2, s. 1-8 online.
  článok

  článok


 10. KRŠEKOVÁ, Marianna - HORVÁTOVÁ, Diana. Accounting policies in the financial reporting. In Trends in application of statistical methods for quality improvement VII. (2017). International scientific conference. Trends in application of statistical methods for quality improvement VII. (2017) : reviewed proceedings of posts and abstracts from an 7. international scientific conference : 3.3.2017, Sosnowiec, Poland [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU : Katedra informačnej a jazykovej komunikácie PHF EU, 2017. ISBN 978-83-65682-60-4, s. 57-61 CD-ROM.
  článok

  článok