Výsledky vyhľadávania

 1. National accounts of OECD countries : detailed tables 2008-2015. Volume 2016/2. Paris : OECD, 2017. 331 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/economics/national-accounts-of-oecd-countries-volume-2016-issue-2_na_ma_dt-v2016-2-en> ISBN 978-92-64-26839-5. ISSN 2221-4321. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. MINTÁL, Ján. Sociálny fond - tvorba a čerpanie. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 6, s. 28-30.
  článok

  článok


 3. KOVALČÍKOVÁ, Antónia. Closing account of the municipality and annual report of the municipality. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. Medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : Zuberec - Univerzitné stredisko UNIZA, 11. - 13. septembra 2017. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4415-3, s. 88-92.
  článok

  článok


 4. LUKÁČ, Jozef - MANOVÁ, Eva. Zásoby vlastej výroby z pohľadu účtovníctva. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód. Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód IX. (2017) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 9. medzinárodnej vedeckej konferencie : 26.-30.6.2017, Košice, Slovenská republika [elektronický zdroj]. - Košice : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4447-4, s. 102-107 CD-ROM. I-17-105-00, 2017.
  článok

  článok


 5. ŠLOSÁROVÁ, Anna. Základy účtovníctva. Recenzenti: Antónia Kovalčíková, Richard Farkaš. 3. uprav. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 171 s. [6,36 AH]. ISBN 978-80-225-4405-4. [Počet ex. : 13, z toho voľných 3, prezenčne 3]

 6. PAKŠIOVÁ, Renáta. Účtovanie nedokončenej výroby, polotovarov vlastnej výroby a výrobkov spôsobom B v sústave podvojného účtovníctva v roku 2016. In Účtovný TIP : newsletter otázok, odpovedí a účtovných aktualít. - Bratislava : VERLAG DASHÖFER, 2016. ISSN 1336-5207, 28. júl 2016, roč. 13, č. 14, s. 2-6.
  článok

  článok


 7. PAKŠIOVÁ, Renáta. Oceňovanie a účtovanie nedokončenej výroby a polotovarov vlastnej výroby spôsobom A v sústave podvojného účtovníctva v roku 2016. In Účtovný TIP : newsletter otázok, odpovedí a účtovných aktualít. - Bratislava : VERLAG DASHÖFER, 2016. ISSN 1336-5207, 30. jún 2016, roč. 13, č. 12, s. 2-5.
  článok

  článok


 8. KUBAŠČÍKOVÁ, Zuzana. Čo priniesla prax... : Na aký účet správne zaúčtovať Územný plán obce a Plán hospodárskeho rozvoja obce? In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2016. ISSN 1335-2024, 2016, roč. 24, č. 1, s. 35.
  článok

  článok


 9. ŠUMANOVÁ, Radka. Payments through PayPal and TrustPay as the subject of the accounting representation. - Registrovaný: Web of Science. In Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník z [16.] mezinárodní vědecké konference : Vranov nad Dyjí, Česko, 13. - 15. září 2016. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2016. ISBN 978-80-245-2157-2, s. 189-194.
  článok

  článok


 10. VAVRUŠKOVÁ, Adriana. Spící účty z AML pohledu. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2016. ISSN 1212-4273, 2016, roč. 23, č. 4.
  článok

  článok