Výsledky vyhľadávania

 1. Indexy spotrebiteľských cien v Slovenskej republike 12/2016 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. online [43 s.]. Makroekonomická štatistika.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 2. Indexy cien priemyselných výrobcov v SR 12/2016 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. online [58 s.]. Makroekonomická štatistika.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 3. Indexy cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve SR za 4. štvrťrok 2016 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. online [29 s.]. Makroekonomická štatistika.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 4. Indexy cien poľnohospodárskych výrobkov v SR 12/2016 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. online [50 s.]. Makroekonomická štatistika.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 5. Stavebná produkcia, zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR 12/2016 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. online [30 s.]. Odvetvové štatistiky.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 6. Stav zákaziek a finančné ukazovatele stavebných podnikov SR za 4. štvrťrok 2016 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. online [17 s.]. Odvetvové štatistiky.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 7. Spotrebiteľský barometer I. : 2017 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. online [26 s.]. Makroekonomické štatistiky.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 8. Zamestnanci a priemerné mesačné mzdy v SR 2016 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. online [74 s.]. Demografia a sociálna štatistika. ISBN 978-80-8121-559-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 9. Výsledky výberového zisťovania pracovných síl za 3. štvrťrok 2016 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. online [113 s.]. Zamestnanosť a mzdy.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 10. My v číslach : pohyb obyvateľstva 2016 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. online [15 s.]. Demografia a sociálna štatistika, marec 2017. ISBN 978-80-8121-603-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha