Výsledky vyhľadávania

 1. Štatistika v súvislostiach : hlavné trendy populačného vývoja v SR v roku 2017 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. online 65 s. Demografia a sociálna štatistika, 2018. ISBN 978-80-8121-670-1.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 2. Štruktúra miezd v SR v roku 2017 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. online 155 s. Demografia a sociálne štatistiky. ISBN 978-80-8121-628-2.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 3. Štatistická ročenka regiónov Slovenska 2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. 437 s. ISBN 978-80-8121-616-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR vo 4. štvrťroku 2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. 94 s. Súborné publikácie. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. OECD Labour Force Statistics 2017 : 2007-2016. Paris : OECD, 2018. 157 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/employment/oecd-labour-force-statistics-2017_oecd_lfs-2017-en> ISBN 978-92-64-28701-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. Zamestnanci a priemerné mesačné mzdy v SR v roku 2017 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. online 82 s. Demografia a sociálne štatistiky. ISBN 978-80-8121-626-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 7. Výsledky výberového zisťovania pracovných síl za 3. štvrťrok 2017 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. online [113 s.]. Zamestnanosť a mzdy.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 8. Výsledky výberového zisťovania pracovných síl za 4. štvrťrok 2017 : vrátane doplnkového modulu o podnikaní za 2. štvrťrok 2017 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. online [131 s.]. Zamestnanosť a mzdy.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 9. My v číslach : pohyb obyvateľstva 2017 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. online 15 s. Demografia a sociálna štatistika, marec 2018. ISBN 978-80-8121-668-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 10. Spotrebiteľský barometer I. : 2018 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. online 26 s. Podnikové štatistiky.
  elektronická kniha

  elektronická kniha