Výsledky vyhľadávania

 1. OECD Integrity Scan of Kazakhstan : Preventing Corruption for a Competitive Economy. Paris : OECD, 2017. 311 s. OECD Public Governance Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-integrity-scan-of-kazakhstan_9789264272880-en> ISBN 978-92-64-27287-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. BELEŠ, Andrej. Pojem úplatok – z pohľadu zákona a aplikačnej praxe. In Acta facultatis iuridicae Universitatis Comenianae : vedecký časopis Právnickej fakulty. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. ISSN 1336-6912, 2016, roč. 35, č. 2, s. 3-15.
  článok

  článok


 3. HUNKOVÁ, Mária. Diagnóza úplatky. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2015. ISSN 1335-0684, 26. februára 2015, roč. 25, č. 8, s. 12-15.
  článok

  článok


 4. OECD foreign bribery report : an analysis of the crime of bribery of foreign public officials. Paris : OECD, 2014. 45 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-foreign-bribery-report_9789264226616-en> ISBN 978-92-64-22660-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. DINKA, Pavol. Mediálne pasce verzus mozog v nádrži : eseje. Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2013. 180 s. ISBN 978-80-8061-694-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. Anti-corruption reforms in Eastern Europe and Central Asia : progress and challenges, 2009-2013. Paris : OECD, 2013. 199 s. Fighting corruption in Eastern Europe and Central Asia. ISBN 978-92-64-20187-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. HUDEC, Marian. Kopeme do otvorených dverí? In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : Vydavateľstvo Revue priemyslu, 2013. ISSN 1336-9857, december 2013 - január 2014, roč. 7, č. 12, (2013.
  článok

  článok


 8. Bribery and corruption awareness handbook for tax examiners and tax auditors. Paris : OECD, 2013. 64 s. ISBN 978-92-64-20522-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. KOVAŘOVICOVÁ, Eva. Příčiny korupce ve veřejné správě. In V. mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků : sborník příspěvků : Karviná 9. listopadu 2012 [elektronický zdroj]. - Karviná : Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SU v Opavě, [2012]. ISBN 978-80-7248-800-1, s. [1-6].
  článok

  článok


 10. BAŠTEKOVÁ, Andrea - MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ, Beáta. Faktory podmieňujúce rozšírenosť korupcie. In Nové trendy 2012 : sborník příspěvků zo [VII. ročníku] mezinárodní vědecké konference : Znojmo [22. - 23. 11. 2012] [elektronický zdroj]. - Znojmo : Soukromá vysoká škola ekonomická, 2012. ISBN 978-80-87314-29-6, s. 13-22.
  článok

  článok