Výsledky vyhľadávania

 1. IHNATIŠINOVÁ, Denisa. Economic and Social Processes in the Society Reflected in Tax Administration in Slovakia. In Economic Implications of Globalising Developments : Scientific Monograph. - Gdansk : Research Institute for European Policy, 2019. ISBN 978-83-944614-9-2, pp. 75-100 [1,28 AH]. [ITMS26240120032], [VEGA 1/0443/15].
  článok

  článok

 2. LIPOVSKÁ LIŠKOVÁ, Ľudmila. Povinnosti zamestnávateľa, ak zamestnáva zamestnancov. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1335-1508, 2019, č. 11, s. 56-63.
  článok

  článok

 3. OLEXOVÁ, Cecília - NOVOTNÝ, Marcel. Vykonávanie daňovej kontroly ako nástroj na odhalenie daňových únikov. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement VIII. (2018). International Scientific Conference. Reviewed Proceedings of Posts From an VIII. International Scientific Conference. - Košice : KKM PHF EU : KIaJK PHF EU, 2018. ISBN 978-80-225-4604-1, s. 181-189 CD-ROM. APVV-16-0160.
  článok

  článok

 4. ĎURINOVÁ, Ivona. Trendy v správe daní a podnikateľská sféra na Slovensku. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4536-5, s. 245-256 online. VEGA 1/0184/16 (50 %), VEGA č. 1/0007/16 (50 %).
  článok

  článok

 5. Managing and Modelling of Financial Risks. International Scientific Conference. Managing and Modelling of Financial Risks (Part I.) : Proceedings of 9th International Scientific Conference, 5th – 6th September 2018, Ostrava, Czech Republic. Reviewed by: Dana Dluhošová, Petr Gurný ... [et al.]. 1st Edition. Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. online [250 s.]. ISBN 978-80-248-4225-7. ISSN 2464-6970.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. KUBICOVÁ, Jana - SERGI, Bruno S. Do Firms' Loans and Visits of Tax Officials Relate to the Corruption Behaviour of Tax Officials? In Managing and Modelling of Financial Risks. International Scientific Conference. Managing and Modelling of Financial Risks (Part I.) : Proceedings of 9th International Scientific Conference, 5th – 6th September 2018, Ostrava, Czech Republic. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. ISBN 978-80-248-4225-7. ISSN 2464-6970, pp. 257-264 online. VEGA 1/0776/16, APVV-15-0322.
  článok

  článok

 7. VAVROVÁ, Katarína. Efektívnosť finančnej správy a dlhodobá udržateľnosť daňových príjmov. In Podnikové financie vo vede a praxi 2017 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4436-8, s. 185-197. VEGA 1/0184/16.
  článok

  článok

 8. ŠOLTÉSOVÁ, Erika - ZUBAĽOVÁ, Alena. Možnosti zlepšenia výberu daní na Slovensku. In Hospodárska a menová politika v kontexte súčasného vývoja európskych integračných procesov. medzinárodná vedecká konferencia. Hospodárska a menová politika v kontexte súčasného vývoja európskych integračných procesov : zborník príspevkov z 11. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : 7.11.2017, Banská Bystrica. - Banská Bystrica : Belianum, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2017. ISBN 978-80-557-1355-7, s. [1-7] online. APVV-15-0322.
  článok

  článok

 9. VÁLEK, Juraj. Registrácia slovenských podnikateľov pre DPH v prípade obchodovania v rámci EÚ v roku 2016. In DPH aktuálne. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2016. ISSN 1336-5355, 30. jún 2016, roč. 12, č. 12, s. 4-6.
  článok

  článok

 10. RABATINOVÁ, Marcela. Prípady zrušenia registrácie pre DPH v roku 2016. In DPH aktuálne. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2016. ISSN 1336-5355, 16. máj 2016, roč. 12, č. 9, s. 4-6.
  článok

  článok