Výsledky vyhľadávania

 1. MRUKVIOVÁ TOMIOVÁ, Sandra. Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1337-060X, 2018, roč. 13, č. 10, s. 45-48.
  článok

  článok


 2. MARTONČÍKOVÁ, Petra. Náhrada za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1337-060X, 2018, roč. 13, č. 9, s. 65-67.
  článok

  článok


 3. ADAMČEK, Dušan. Ako zvládnuť pracovný úraz. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. ISSN 1335-1508, 2018, č. 2-3, s. 156-174.
  článok

  článok


 4. BORÁKOVÁ, Lucia. Inšpekcia práce a jej činnosť. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1337-060X, 2018, roč. 13, č. 5, s. 39-41.
  článok

  článok


 5. JAŠKO, Jozef. Oprávnenia inšpekcie práce. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1337-060X, 2018, roč. 13, č. 1, s. 42-45.
  článok

  článok


 6. MATKOVČÍKOVÁ, Natália. Syndróm vyhorenia ako príčina vzniku pracovných úrazov. In Nové technológie v pracovnom práve a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci : právne a psychologické aspekty. - Praha : Leges, 2017. ISBN 978-80-7502-241-7, s. 85-92. APVV-15-006.
  článok

  článok


 7. MINTÁL, Ján. Pracovný úraz pohľadu zamestnávateľa. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 11, s. 49-52.
  článok

  článok


 8. HORNÁČEK, Vladimír. Nároky zamestnancov z úrazového poistenia pri pracovnom úraze a chorobe z povolania. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1335-1508, 2017, č. 2-3, s. 33-48.
  článok

  článok


 9. NOVOTNÝ, Radek. Bezpečnost práce ve skladech ohrožují hlavně lidé. In Logistika. - Praha : Economia, 2017. ISSN 1211-0957, 2017, roč. 23, č. 1-2, s. 26-29.
  článok

  článok


 10. MRUKVIOVÁ TOMIOVÁ, Sandra. Úrazové dávky. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 2, s. 56-60.
  článok

  článok