Výsledky vyhľadávania

 1. NOVOTNÝ, Radek. Bezpečnost zvyšují nové materiály i technologie. In Logistika. - Praha : Economia, 2019. ISSN 1211-0957, 2019, roč. 25, č. 3, s. 29-33.
  článok

  článok

 2. HRTÁNEK, Ladislav. Pracovný úraz - pracovnoprávna zodpovednosť. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2019. ISSN 1337-060X, 2019, roč. 14, č. 11-12, s. 72-74.
  článok

  článok

 3. MATKOVČÍKOVÁ, Natália. The Importance of Occupational Safety and Health Education in the Event of Accidents at Work due to Non-Compliance with Occupational Safety Rules and Standards. In IISES 2019: Teaching & Education. International Conference. IISES 2019: Teaching & Education : Proceedings of the 8th International Conference, 17 - 20 September 2019, (Vienna, Austria). - Prague : IISES, 2019. ISBN 978-80-87927-90-8. ISSN 2570-6551, pp. 242-251 online. VEGA 1/0447/19.
  článok

  článok

 4. MATKOVČÍKOVÁ, Natália. Potreba opakovaného vzdelávania v oblasti BOZP v prípade vzniku pracovného úrazu v podniku. In Aktuálne trendy v manažmente : recenzovaný zborník vedeckých prác. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií VŠERS, 2019. ISBN 978-80-7556-058-2, s. 62-68 CD-ROM. VEGA 1/0447/19.
  článok

  článok

 5. ADAMČEK, Dušan. Ako zvládnuť pracovný úraz. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. ISSN 1335-1508, 2018, č. 2-3, s. 156-174.
  článok

  článok

 6. MARTONČÍKOVÁ, Petra. Náhrada za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1337-060X, 2018, roč. 13, č. 9, s. 65-67.
  článok

  článok

 7. BORÁKOVÁ, Lucia. Inšpekcia práce a jej činnosť. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1337-060X, 2018, roč. 13, č. 5, s. 39-41.
  článok

  článok

 8. JAŠKO, Jozef. Oprávnenia inšpekcie práce. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1337-060X, 2018, roč. 13, č. 1, s. 42-45.
  článok

  článok

 9. MRUKVIOVÁ TOMIOVÁ, Sandra. Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1337-060X, 2018, roč. 13, č. 10, s. 45-48.
  článok

  článok

 10. HORNÁČEK, Vladimír. Nároky zamestnancov z úrazového poistenia pri pracovnom úraze a chorobe z povolania. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1335-1508, 2017, č. 2-3, s. 33-48.
  článok

  článok