Výsledky vyhľadávania

 1. BUBENÍKOVÁ, Irena. Daň z nehnuteľností na rok 2021. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2021. ISSN 1337-060X, 2021, roč. 16, č. 2, s. 63-65.
  článok

  článok

 2. MRŇÁKOVÁ, Helena. Odklad platenia dane - podmienky. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2021. ISSN 1337-060X, 2021, roč. 16, č. 6-7, s. 6-8.
  článok

  článok

 3. SOBKOVÁ, Martina. Bankám spadl zisk o polovinu, naopak stejně tak si polepšila Generali Česká pojišťovna. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2021. ISSN 1212-4273, 2021, roč. 28, č. 5, s. 40-41.
  článok

  článok

 4. RABATINOVÁ, Marcela. Daňový bonus v praxi v roku 2020. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1335-7034, 2020, roč. 25, č. 10, s. 4-17.
  článok

  článok

 5. ČUNDERLÍK, Ľubomír - ČUNDERLÍK ČERBOVÁ, Veronika. Zmluvy o poskytnutí finančnej služby. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2020. ISSN 0032-6984, 2020, roč. 103, č. 5, s. 387-401.
  článok

  článok

 6. KRČOVÁ, Ingrid - SAKÁLOVÁ, Katarína. Použitie teórie deflátorov v životnom poistení. In Trendy vo vzdelávaní študentov študijného programu Aktuárstvo : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác = Reviewed Monographic Collection of Research Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4760-4, s. 36-41 CD-ROM.
  článok

  článok

 7. WEISS, Roland. Vývoj úverov na bývanie v Slovenskej republike. In Financie, účtovníctvo, dane 2020. vedecký seminár. Financie, účtovníctvo, dane 2020 a ich právne aspekty so zameraním na súčasné problémy : elektronický recenzovaný zborník vedeckých prác. - Košice : Katedra finančného riadenia podniku PHF EU, 2020. ISBN 978-80-225-4762-8, s. 102-106 online.
  článok

  článok

 8. UŽÍK, Ján. Špecifiká účtovného zobrazenia faktoringu, modelové príklady pre bakalárske štúdium v odbore Účtovníctvo. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2020. ISSN 1335-2024, 2020, roč. 28, č. Špeciálne vydanie, s. 59-65. APVV-16-0602.
  článok

  článok

 9. ŠTURC, Boris - PILCH, Ctibor. Finanční matematika. Recenzovali: Vladislav Pavlát, Petr Červínek. 1. vydání. Brno : Yotta, 2020. [67 s.] [3,3 AH]. ISBN 978-80-270-8779-2.
 10. SURMA, Liudmila. Advokatskaja praktika i medijacija. In Právne rozpravy on-screen. Právne rozpravy on-screen : zborník z online vedeckej konferencie. - Banská Bystrica : Belianum, 2020. ISBN 978-80-557-1770-8, s. 76-82.
  článok

  článok