Výsledky vyhľadávania

 1. KARANIKOLA, Zoe A. - PANAGIOTOPOLOS, George A. Human Resources Development and Those Left Out: Contribution of Universal Policies. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2020. ISSN 1857-7431, 2020, vol. 16, no. 13, pp. 70-79.
  článok

  článok

 2. AMEEN, Sherwan T. Glasgow and Shanghai Cities as Learning Cities for Continuous Education: What Impact On Society as a Whole? In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2020. ISSN 1857-7431, 2020, vol. 16, no. 13, pp. 101-110.
  článok

  článok

 3. BILAN, Yuriy et al. An Analysis of Intellecutal Potential and its Impact on the Social and Economic Development of European Countries. In Journal of Competitiveness : Scientific Journal from the Field of Management and Economics. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2020. ISSN 1804-1728, 2020, vol. 12, no. 1, pp. 22-38 online.
  článok

  článok

 4. HRONOVÁ, Stanislava - HINDLS, Richard - MAREK, Luboš. What Can Be Learned on the Living Standard of Households From National Accounts? In Statistika : Statistics and Economy Journal. - Praha : Český statistický úřad, 2020. ISSN 1804-8765, 2020, vol. 100, no. 3, s. 245-255.
  článok

  článok

 5. HRABOVSKÁ, Zuzana. Najmenej rozvinuté okresy v Slovenskej republike – problémy a riešenia. In Verejná správa a spoločnosť : [vedecký časopis]. - Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 2020. ISSN 1335-7182, 2020, roč. 21, č. 1, s. 74-87.
  článok

  článok

 6. KUNOVSKÁ, Ingrid - KUCHAROVÁ, Jana. Ausgewählte Themen für den Landeskundenunterricht. Recenzenti: Marcus Bitterer, Ľudmila Solenská. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 177 s. [13,21]. ISBN 978-80-225-4739-0. [Počet ex. : 12, z toho voľných 10, prezenčne 2]
 7. KOŠÍKOVÁ, Martina - ŠOLTÉS, Erik. Analýza ekvivalentného disponibilného príjmu slovenských domácností s využitím príkazov CONTRAST a LSMEANS v procedúre GLM. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 1339-987X, 2020, roč. 18, č. 2, s. 86-98 online. KEGA 007EU-4/2020.
  článok

  článok

 8. ANTALOVÁ, Mária. Životná úroveň domácností v Slovenskej republike. In Trh práce, sociálne podnikanie a investície do bývania v SR : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4766-6, s. 1-13 CD-ROM. VEGA 1/0251/19.
  článok

  článok

 9. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019 (MUNI ECON 2019). Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019 (MUNI ECON 2019) : sborník příspěvků z XXII. mezinárodního kolokvia, 12.–14. června 2019, (Velké Bílovice , Česko). Editoři: Viktorie Klímová, Vladimír Žítek. 1. elektronické vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2019. online 795 s. ISBN 978-80-210-9268-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. GREŠŠ, Martin. Developing Countries and Their Catching up with Developed Countries. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2019 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4627-0. ISSN 2585-9404, s. 149-155.
  článok

  článok