Výsledky vyhľadávania

 1. ZELEŇÁK, Karol. Vývoj v slovenskom finančnom sektore z pohľadu finančnej stability. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2017. ISSN 1335-0900, December 2017, roč. 25, č. 6, s. 2-6.
  článok

  článok


 2. ČERNĚNKO, Tomáš - KRAJČUŠKA, Libor. Kvalita života v mestách na Slovensku. In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků : Kurdějov, [Česká republika], 14. - 16. června 2017 [elektronický zdroj]. - Brno : Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8587-9, s. 467-474 online. VEGA 1/0965/15.
  článok

  článok


 3. CHMELOVÁ, Michelle. Ropa ako jeden z faktorov ovplyvňujúcich mieru chudoby v Nigérii. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis [elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2017. ISSN 2453-6148, 2017, roč. 3, č. 1, s. 64-73 online.
  článok

  článok


 4. KRAFTOVÁ, Ivana - ĎURIOVÁ, Zuzana. Model meziregionálního srovnání míry ohrožení chudobou a materiální deprivací: případ České republiky. In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků : Kurdějov, [Česká republika], 14. - 16. června 2017 [elektronický zdroj]. - Brno : Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8587-9, s. 20-26 online.
  článok

  článok


 5. VIDOVÁ, Jarmila. Bytová politika v Slovenskej Republike v kontexte hopodárskej politiky Európskej únie. In Hospodárska a menová politika v kontexte súčasného vývoja európskych integračných procesov. medzinárodná vedecká konferencia. Hospodárska a menová politika v kontexte súčasného vývoja európskych integračných procesov : zborník príspevkov z 11. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : 7.11.2017, Banská Bystrica. - Banská Bystrica : Belianum, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2017. ISBN 978-80-557-1355-7, s. [1-6] online. VEGA 1/0002/16.
  článok

  článok


 6. BLÁHOVÁ, Mária. Value of happiness in multicultural societies. In Sociokuľturnyje problemy jazyka i kommunikacii : sbornik naučnych trudov. - Saratov : Povolžskij institut upravlenija im. P. A. Stolypina, 2017. ISSN 1995-0500, s. 61-71.
  článok

  článok


 7. SETNICKÁ, Ivana. Quality of life, its dimensions and indicators. In Modern problems of improve living standards in a globalized world. International scientific and practical internet-conference. Modern problems of improve living standards in a globalized world : [conference proceedings of the] 2nd international scientific and practical internet-conference : Opole - Berdyansk - Tbilisi - Slovyansk - Kropyvnytsky : december 8, 2017 [elektronický zdroj]. - Opole : Publishing House WSZiA, 2017. ISBN 978-83-62683-68-0, pp. 67-71.
  článok

  článok


 8. PRISTÁČ, Branislav - MORVAY, Karol. Reálna verzus sociálna konvergencia v krajinách strednej a východnej Európy. In Monitor hospodárskej politiky [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2017. ISSN 2453-9287, 2017, č. 1, s. 10-13 online.
  článok

  článok


 9. LÁBAJ, Martin. Príjmové nerovnosti a životná úroveň v krajinách SVE. In Monitor hospodárskej politiky [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2017. ISSN 2453-9287, 2017, č. 3, s. 18-21 online. APVV-15-0765, VEGA 1/0313/14.
  článok

  článok


 10. ANTALOVÁ, Mária. Globalization and its impact on the standard of living in the SR. In Globalization and its socio-economic consequences. International scientific conference. Globalization and its socio-economic consequences : proceedings : 17th international scientific conference : 4th – 5th october 2017, Rajecke Teplice, Slovak Republic : part I. - VI. [elektronický zdroj]. - Žilina : University of Žilina, 2017. ISBN 978-80-8154-212-1, part 1, pp. 53-60 online. VEGA 1/0002/16.
  článok

  článok