Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 1140  
Vaša otázka: Heslá = "úroveň životná"
 1. CESNAK, Martin. Household Indebtedness and Life Satisfaction in Slovakia. In EDAMBA 2023. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2023 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2024. ISBN 978-80-225-5127-4, pp. 34-41. VEGA 1/0221/21, APVV-20-0359. APVV-20-0359, APVV, Covid-19 pandémia, makroekonomický vývoj, potravinová bezpečnosť a blahobyt domácností.
  článok

  článok

 2. ANDREJOVSKÝ, Pavol - GAJDOŠ, Jozef. Udržateľný rozvoj a logistika – Vybrané problémy. In Ekonomika, financie a manažment podniku XVII.. Medzinárodná konferencia. Ekonomika, financie a manažment podniku XVII. : zborník príspevkov z konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2024. ISBN 978-80-225-5125-0, s. 112-119. KEGA 035EU-4/2022.
  článok

  článok

 3. CASTELLI, Chiara - D’HOMBRES, Beatrice - DE DOMINICIS, Laura. What Makes Cities Happy? Factors Contributing to Life Satisfaction in European Cities. In European Urban and Regional Studies. - London : Sage Publications Ltd, 2023. ISSN 1461-7145, 2023, vol. 30, no. 4, pp. 319-342.
  článok

  článok

 4. KRČOVÁ, Ingrid - SAKÁLOVÁ, Katarína. Vplyv inflácie na životné poistenie a odložený dôchodok. In Analýza poistných rizík vo vzťahu k hospodáreniu životnej poisťovne : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác. - Litomyšl : H.R.G., 2023. ISBN 978-80-7490-320-5, s. 25-30. VEGA 1/0410/22.
  článok

  článok

 5. NIŽŇANSKÝ, Viktor. Pretrvávajúci centralizmus je príčinou „biedy“ slovenských miest. In Monitor hospodárskej politiky : [vedecko popularizačný časopis]. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2023. ISSN 2453-9287, 2023, č. 2, s. 14-20.
  článok

  článok

 6. VAVLIČ, Lukáš - KOVÁČ, Ondrej. Vývoj minimálnej mzdy vo vybraných krajinách Európskej únie v rokoch 2018-2022. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XXIII. (2023). International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XXIII. (2023) : Reviewed Proceeding of Contributions from an 23. International Scientific Conference. - Košice : KKM PHF, 2023. ISBN 978-80-225-5132-8, s. 42-50.
  článok

  článok

 7. ŠUBOVÁ, Nikola. Komparácia krajín EÚ na základe nástrojov sociálnej politiky na zmiernenie finančnej zraniteľnosti domácností. In Politická ekonomie. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2023. ISSN 2336-8225, 2023, roč. 71, č. 1, s. 23-45.
  článok

  článok

 8. FRANCISTI, Ivan. Which Factors Most Affect Life Satisfaction in the Developed and Developing Countries in 2019? In EDAMBA 2022. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2022 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5042-0, pp. 109-117. VEGA 1/0239/19.
  článok

  článok

 9. Joint Research Centre : Annual Report 2021. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2022. 47 s. ISBN 978-92-76-51231-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. PROFANT, Tomáš Imrich. The De/Growth Debate. In Economic Policy: Post-Pandemic Challenges and Opportunities of the Czech and European Policy. International Scientific Conference. Economic Policy : Post-Pandemic Challenges and Opportunities of the Czech and European Policy. - Ostrava : Vysoká škola PRIGO, 2022. ISBN 978-80-87291-32-0. ISSN 2788-2012, pp. 310-317.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.