Výsledky vyhľadávania

 1. KLUCHOVÁ, Adriana. Malé a stredné podniky v zaostalých a rozvinutých regiónoch : autoreferát dizertačnej práce. Školiteľ: Soňa Čapková. Banská Bystrica, 2019. 30 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  kniha

  kniha

 2. DZIURA, Boris. Critical Gaps in Environmental Performance of the Slovak Republic. In LIMEN 2018: Leadership & Management: Integrated Politics of Research and Innovations. International Scientific-Business Conference. LIMEN 2018: Leadership & Management: Integrated Politics of Research and Innovations : Conference Proceedings of Fourth International Scientific-Business Conference, December 13, 2018, (Belgrade, Serbia). - Belgrade : Association of Economists and Managers of the Balkans... [et al.], 2018. ISBN 978-86-80194-15-8, pp. 558-563 online.
  článok

  článok

 3. HUDEC, Martin. Perspectives on Influential Determinants of Social Growth and Cohesion. In Acta Oeconomica Cassoviensia : Scientific Journal. - Košice : PHF EU Košice, 2018. ISSN 2585-8785, 2018, vol. 11, no. 1, pp. 35-45 online.
  článok

  článok

 4. HODULA, Martin - VAHALÍK, Bohdan. Effects of Oil Shocks on EMU Exports: Technological Level Differences. In Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2017. ISSN 1213-2446, 2017, roč. 17, č. 4, s. 399-424.
  článok

  článok

 5. ABRHÁM, Josef - BURDA, Petr - HAVLÍČKOVÁ, Blanka. Regionální diferenciace ekonomické úrovně Evropské unie. In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků : Kurdějov, [Česká republika], 14. - 16. června 2017. - Brno : Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8587-9, s. 60-66 online.
  článok

  článok

 6. VAŇO, Vladimír. Váhavo sa rozvíjajúce trhy. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2017. ISSN 1212-4273, 2017, roč. 24, č. 3, s. 54-55.
  článok

  článok

 7. ŠTEVANKOVÁ, Barbora - MORVAY, Karol. Dobiehanie cenovej hladiny - v súlade s dobiehaním výkonnosti? In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2017. ISSN 2453-9287, 2017, č. 1, s. 18-20 online.
  článok

  článok

 8. MORVAY, Karol - TURNEROVÁ, Žaneta. Príjmová diferenciácia a ekonomická úroveň - v globálnom pohľade. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2017. ISSN 2453-9287, 2017, č. 3, s. 15-17 online. APVV-15-0765 "Nerovnosť a ekonomický rast", VEGA 1/0313/14 "Vzťah medzi efektívnosťou a sociálnou spravodlivosťou - implikácie pre hospodársku politiku".
  článok

  článok

 9. DE JANVRY, Alain - SADOULET, Elisabeth. Development Economics : Theory and Practice. Abingdon : Routledge, 2016. 828 s. ISBN 978-1-138-88531-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 10. VLACHYNSKÝ, Karol. Ekonomický rast a jeho problémy. In Podnikové financie vo vede a praxi - 2016 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4308-8, s. 9-19. APVV-15-0511.
  článok

  článok