Výsledky vyhľadávania

 1. Skúmanie koncepcií systémov riadenia ľudských zdrojov vo vzťahu na špecifiká biznis modelov súčasných konkurencieschopných organizácií európskeho hospodárskeho priestoru II. : recenzovaný zborník vedeckých prác. Jana Blštáková a kolektív ; redakčné a zostaviteľské práce: Zuzana Skorková, Natália Tarišková. 1. vydání. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2018. 109 s. [5,46 AH]. VEGA 1/0609/16. ISBN 978-80-7556-035-3.
 2. NOVÁKOVÁ, Barbora. Evidencia dochádzky je iba začiatok. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2017. ISSN 1336-9857, Mar 2017, č. 2-3, s. 54-55.
  článok

  článok

 3. VIDUMSKÁ, Lenka. Využitie internetových sociálnych sietí na získavanie a výber zamestnancov. In Nové trendy v manažmente a marketingu 2017. Vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu 2017 : elektronický zborník abstraktov z vedeckého workshopu : Horný Smokovec, Vysoké Tatry, 30.-31.3.2017. - Košice : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4383-5, s. 31 CD-ROM.
  článok

  článok

 4. ORAVEC, Jozef. Adaptácia zabezpečí lojalitu. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2017. ISSN [nemá], január-február 2017, roč. 12, č. 64, s. 46-47.
  článok

  článok

 5. KACHAŇÁKOVÁ, Anna - URBANCOVÁ, Hana. Practical application of selected theoretical knowledge in human resources management. In Economic annals-XXI. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2015. ISSN 1728-6239, 2015, no. 1-2, pp. online.
  článok

  článok

 6. PAVELKA, Jan. HR reporting a analýza dat. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. - Praha : People management forum, 2015. ISSN 1212-690X, 2015, č. 9, s. 20-21.
  článok

  článok

 7. KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů : základy moderní personalistiky. 5. rozšíř. a dopln. vyd. Praha : Management Press/Albatros Media, 2015. 399 s. ISBN 978-80-7261-288-8. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 3]
 8. MATULČÍKOVÁ, Marta. Poradenské služby - aktivita personálnych útvarov pri zabezpečovaní požadovanej kvalifikačnej štruktúry ľudských zdrojov pre výkon práce. In Krízový manažment podniku : recenzovaný zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3753-7, s. 69-81. VEGA 1/0466/11.
  článok

  článok

 9. JONIAKOVÁ, Zuzana - BLŠTÁKOVÁ, Jana. Personálne riadenie v slovenských organizáciách v kontexte súčasných trendov. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2013. ISSN 1336-3301, 2013, roč. 10, č. 3, s. 91-104.
  článok

  článok

 10. TEJNOROVÁ, Jitka. Adaptační proces od formality k přínosu. In Moderní řízení : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2012. ISSN 0026-8720, Červenec 2012, roč. 47, č. 7, s. 43-45.
  článok

  článok