Výsledky vyhľadávania

 1. SCHERHAUFER, Peter. Úverové možnosti sú pre obchodníkov čoraz zaujímavejšie. In Obchod : maloobchod, veľkoobchod, distribúcia. - Bratislava : ECOPRESS, 2013. ISSN 1335-2008, január-február 2013, roč. 18, č. 1-2, s. 12.
  článok

  článok


 2. JIŘÍČEK, Petr. Municipální úvěry. In Logos Polytechnikos [elektronický zdroj]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2010. ISSN 1804-3682, 2010, roč. 1, č. 1, s. 40-52. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0162176/LP_2010-1.pdf>
  článok

  článok


 3. IVANIČKOVÁ, Alžbeta. Služby banky pri čerpaní nenávratných zdrojov EÚ. In Learn more and publish! : zborník prednášok usporiadaných v rámci projektu. - Bratislava : Spoločnosť pre regionálnu vedu a politiku, 2009.
  článok

  článok


 4. JAŠEK, Jan. Provozní financování společností. In DOCTUS 2007 : zborník príspevkov z jarnej medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých výskumných pracovníkov. - Bratislava : AT Publishing, 2007. ISBN 978-80-88954-43-9, s. 39-45.
  článok

  článok


 5. MATULA, J. Faktoring, leasing, nebo úvěr? In Bankovnictví : měsíčník Hospodářských novin. - Praha : Economia, 2005. ISSN 1213-4273, 41, roč. 13, č. 10 (2005.
  článok

  článok


 6. KREMSKÝ, Peter. Plastika pod tlakom bánk našla rezervy. In Trend : týždenník o hospodárstve a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2002. ISSN 1335-0684, 23. januára 2002, roč. 12, č. 4.
  článok

  článok