Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 130  
Vaša otázka: Heslá = "úver spotrebiteľský"
 1. WINKLER, Martin. Právna úprava distribúcie finančných služieb v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov a v sektore prijímania vkladov a jej aktuálne otázky. In Spoločnosť s ručením obmedzeným vykonávajúca činnosť samostatného finančného agenta. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2023. ISBN 978-80-571-0589-3, s. 117-140.
  článok

  článok

 2. Slováci žijú na dlh, ale úverovej terminológii nerozumejú. In Instore : [Slovakia]. - Bratislava : Events & Publishing, 2023. ISSN 1336-2348, 2023, roč. 21, č. 4, s. 45.
  článok

  článok

 3. HAUPTMANN, Jíři. Nová pravidla pro spotřebitelské úvěry na obzoru. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2022. ISSN 1212-4273, 2022, roč. 29, č. 12, s. 24-25.
  článok

  článok

 4. MICHLÍK, Matej. Výběr regulatorních zajímavostí za poslední čtvrtletí roku 2021. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2022. ISSN 1212-4273, 2022, roč. 29, č. 1, s. 18-21.
  článok

  článok

 5. DUPÁKOVÁ, Lenka. Nová směrnice o spotřebitelských úvěrech přichází. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2022. ISSN 1212-4273, 2022, roč. 29, č. 11, s. 22-23.
  článok

  článok

 6. GAJDOŠOVÁ, Zuzana - SNOPKOVÁ, Andrea. COVID-19 Pandemic and Its Effect on Slovak Economy. In Managing and Modelling of Financial Risks : Proceedings of 11th International Scientific Conference. - Ostrava : Technical University of Ostrava, 2022. ISBN 978-80-248-4641-5. ISSN 2464-6989 (On-line), pp. 59-69. VEGA 1/0466/19, KEGA 015EU-4/2020.
  článok

  článok

 7. URBANEC, Jan. Aktuální otázky regulace posudzování úvěruschopnosti u spotřebitelských úvěrů. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2022. ISSN 1212-4273, 2022, roč. 29, č. 11, s. 20-21.
  článok

  článok

 8. SLEZÁKOVÁ, Andrea. Aktívne legitimovaný subjekt na podanie žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o spotrebiteľských úveroch v konaní vo veciach dohľadu. In Právne rozpravy on-screen 2. Právne rozpravy on-screen 2 : sekcia verejného práva, zborník z online vedeckej konferencie. - Banská Bystrica : Belianum, 2021. ISBN 978-80-557-1866-8, s. 257-269 online.
  článok

  článok

 9. WASILEWSKA, Natalia. The Functioning of the Credit Market in the European Union and the Consequences of Legal Regulations Regarding the Cost of Credit on the Example of Poland. In Economic annals-XXI : Research Journal. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2021. ISSN 1728-6239, 2021, vol. 188, no. 3-4, s. 158-173.
  článok

  článok

 10. KUDLOVÁ, Zuzana. Analysis of Individual Loans in Selected Slovak Banks During COVID 19. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XV. (2021). medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XV. (2021) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 15. medzinárodnej vedeckej konferencie, 12.-14.05.2021, (Košice, Slovensko). - Košice : KKM PHF, 2021. ISBN 978-80-4819-9, s. 121 online.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.