Výsledky vyhľadávania

 1. Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen : Pflichtblatt der Frankfurter Wertpapierbörse. - Spracovaný v EKO-INDEX. Frankfurt am Main : Fritz Knapp Verlag. 2x mesačne. ISSN 0341-4019
  časopis

  časopis


 2. LENTNER, Csaba - NAGY, Ladislav. Nadmerná zadlženosť vo svete a problematika úverovania v cudzích menách v maďarskej ekonomike. In Ekonomika, financie a manažment podniku X. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4279-1, s. 300-309 CD-ROM.
  článok

  článok


 3. BEKA, Ján. Odhad vplyvu obmedzenia ponuky bankových úverov na reálnu ekonomiku. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2015. ISSN 1335-0900, Marec 2015, roč. 23, č. 3, s. 2-4.
  článok

  článok


 4. JANČÍKOVÁ, Eva - STRÁŽOVSKÁ, Ľubomíra. New trends in financing small and medium enterprises in the EU. - Registrovaný: SCOPUS. In Actual Problems of Economics : peer-reviewed journal. - Kiev : National Academy of Management, 2015. ISSN 1993-6788, 2015, no. 11, pp. 87-95.
  článok

  článok


 5. KOVÁŘ, Pavel. Metody úročení bankovních produktů českých bank. In Ekonomické listy : odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu [elektronický zdroj]. - Praha : Centrum ekonomických studií VŠEM, 2015. ISSN 1804-4166, 2015, roč. 6, č. 3, s. 32-46 online. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0214078/Ekonomicke_listy_3_15.pdf>
  článok

  článok


 6. LUDWIG, Sven. Wirtschaftliches Eigenkapital und die Bedeutung für die Fremdkapitalfinanzierung. In Ekonomika, financie a manažment podniku IX. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4145-9, [S. 1-7] CD-ROM.
  článok

  článok


 7. MALACKÁ, Viera. Opatrenia ECB na podporu úverovania a likvidity na peňažnom trhu eurozóny počas globálnej krízy. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal. - Bratislava : Derivát, 2015. ISSN 1336-5711, 2015, č. 4, s. 1-16 online.
  článok

  článok


 8. BELANOVÁ, Katarína. Impact of the financial crisis on the loan - financing of SMEs in Slovakia. - Registrovaný: Web of Science. In Managing and modelling of financial risks. International scientific conference. Managing and modelling of financial risks : proceedings : 7th international scientific conference : 8th - 9th september 2014, Ostrava, Czech Republic. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3631-7, s. 26-32. VEGA 1/0913/14.
  článok

  článok


 9. BELANOVÁ, Katarína. Loan Financing to Small and Medium - Sized Enterprises in Slovakia. In The role of financial sector in supporting the economic recovery of CEE countries. International conference on currency, banking and international finance. The role of financial sector in supporting the economic recovery of CEE countries : conference proceedings : 8th international conference on currency, banking and international finance : 10 and 11 september 2014, Bratislava, Slovak Republic. - Bratislava : EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3926-5, s. [1-14]. VEGA 1/0913/14.
  článok

  článok


 10. 2013 ,Hf. 1-12 + 2 príl.. Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen : Pflichtblatt der Frankfurter Wertpapierbörse. Frankfurt am Main : Fritz Knapp Verlag, 2013. 24x ročne. ISSN 0341-4019 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis