Výsledky vyhľadávania

 1. JIANG, Qijun - FLORKOWSKI, Wojciech Jan. Factors Limiting Quality Assurance Program Implementation in Food Manufacturing Companies in Shanghai, China. In Review of Agricultural and Applied Economics. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2021. ISSN 1336-9261, 2021, vol. 24, no. 1, pp. 27-36.
  článok

  článok

 2. PAŠKRTOVÁ, Lucia. Hospodárske partnerstvo medzi Európskou úniou a Čínou. In Manažment podnikania a vecí verejných : vedecko-odborný časopis. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2021. ISSN 2453-8167, 2021, roč. 16, č. 1, s. 59-72 online.
  článok

  článok

 3. BOROVSKÁ, Zuzana. Belt and Road Initiative Trends in the European Union and Iran. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2021. ISSN 1339-3081, 2021, roč. 14, č. 1, s. 20-29 online. VEGA 1/0777/20.
  článok

  článok

 4. ZEMAN, Mário. Digitálny juan (DCEP): rámec, využitie a budúci potenciál. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2021. ISSN 1336-5711, 2021, roč. 18, č. 1, s. [1-10] online.
  článok

  článok

 5. HRUBEC, Marek - VORÁČEK, Emil. Čína a její partneři: interakce v eurasii. Recenzenti: Svetozár Krno, Jozef Lysý. 1. vydání. Bratislava : VEDA, 2021. 452 s. ISBN 978-80-224-1877-5.
  kniha

  kniha

 6. ČERNOTA, Mikuláš. Životné prostredie a aplikácia princípov udržateľnosti v rámci prírodných zdrojov Číny. In Čína a její partneři: interakce v eurasii. - Bratislava : VEDA, 2021. ISBN 978-80-224-1877-5, s. 123-145.
  článok

  článok

 7. GREŠŠ, Martin. Čínsko-európske obchodné vzťahy – 40 rokov. In Čína a její partneři: interakce v eurasii. - Bratislava : VEDA, 2021. ISBN 978-80-224-1877-5, s. 320-342.
  článok

  článok

 8. BROCKOVÁ, Katarína. Novovznikajúci právny rámec na ochranu investícií medzi ČĽR a EÚ v kontexte Iniciatívy pásu a cesty. In Čína a její partneři: interakce v eurasii. - Bratislava : VEDA, 2021. ISBN 978-80-224-1877-5, s. 343-361.
  článok

  článok

 9. JANČÍKOVÁ, Eva. Iniciatíva pásu a cesty – nové výzvy v projektovom financovaní. In Čína a její partneři: interakce v eurasii. - Bratislava : VEDA, 2021. ISBN 978-80-224-1877-5, s. 222–250.
  článok

  článok

 10. BROCKOVÁ, Katarína - GREŠŠ, Martin - LIPKOVÁ, Ľudmila. Kačetsvennyje izmenenija vo vnešnej torgovle Kitaja v eru "novoj normaľnosti". In Ukrajina v systemi evropejs'koji ekonomičnoji i polityčnoji integraciji. mižnarodna naukovo-praktyčna konferencija. Ukrajina v systemi evropejs'koji ekonomičnoji i polityčnoji integraciji : materialy dopovidej mižnarodnoji naukovo-praktyčnojii konferenciji. - Užgorod : RIK-U, 2020. ISBN 978-617-7692-82-8, s. 87-94 CD-ROM.
  článok

  článok