Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 334  
Vaša otázka: Heslá = "činnosť trestná"
 1. SÝKORA, Jozef. Otázky hlavných kontrolórov k protispoločenskej činnosti. In Právo pre ROPO a obce v praxi : odborný mesačník. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2023. ISSN 1337-7523, 2023, roč. 16, č. 11, s. 14-17.
  článok

  článok

 2. Forenzní vědy, právo, kriminalistika : Vědecké studie a analýzy: vědecký časopis : Scientific Studies and Analyses: Scientific Journal. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : Vysoká škola finanční a správní. 3x ročne. ISSN 2533-4387. Dostupné na : https://www.vsfs.cz/?id=2505-forenzni-vedy
  Forenzní vědy, právo, kriminalistika

  časopis

 3. MIČUDOVÁ, Tatiana. Čo priniesla novela zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti pre obce. In Právo pre ROPO a obce v praxi : odborný mesačník. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2023. ISSN 1337-7523, 2023, roč. 16, č. 7-8, s. 2-5.
  článok

  článok

 4. DAUDRIKH, Yana. Aplikačné problémy regulácie neziskových organizácií z pohľadu legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu. In Studia Iuridica Cassoviensia. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2022. ISSN 1339-3995, 2022, roč. 10, č. 2, s. 48-60.
  článok

  článok

 5. KUCHTOVÁ, Jana - KUCHTA, Martin. Trestnoprávne možnosti riešenia vybraného nebezpečného správania sa na internete v podmienkach Slovenskej republiky. In Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování. Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2022. ISBN 978-80-7408-239-9, s. 110-123.
  článok

  článok

 6. MIČUDOVÁ, Tatiana. Povinnosti zamestnávateľov pri oznamovaní protispoločenskej činnosti. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1335-1508, 2021, roč. 26, č. 2-3, s. 82-89.
  článok

  článok

 7. RIŠIANSKÝ, Štefan. Zákon o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku : Zákon č. 312/2020 Z. z. o výkone rozhodnutia o zaistení majektu a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2021. ISSN 1335-1583, 2021, roč. 26, č. 5, s. 7-161.
  článok

  článok

 8. KUBRANOVÁ, Magdaléna. Transparentnosť finančných transakcií v kontexte zákonných povinností. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIV : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4763-5, s. 326-335 online.
  článok

  článok

 9. HUSNAJ, Michal - TKÁČ, Michal, ml. Vývoj ekonomickej kriminality v hospodárstve SR. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2020. ISSN 1336-7137, 2020, roč. 16, č. 4, s. 22-30 online.
  článok

  článok

 10. QADRI, Muhammad Ahmed - ARSHAD, Muhammad. Youth Crime in Karachi and London: A Comparative Analysis (Since 1990-2000). In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2020. ISSN 1857-7431, 2020, vol. 16, no. 14, pp. 71-88.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.