Výsledky vyhľadávania

 1. NAKANISHI, Takayuki et al. Comparative Study on Willingness to Communicate among Four Different Countries: Japan, the Slovak Republic, the Czech Republic, and Spain. In Dokkyo Journal of Language Learning and teaching. - [Tokyo] : Dokkyo University. ISSN 21875995, 2020, vol. 8, march, pp. 29-45.
  článok

  článok

 2. MOCKOVÁ, Nina. Lídri katalánskych separatistov v očiach stúpencov a odporcov. In Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie V.. medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie V. : zborník príspevkov z 5. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie = Proceedings of the 5th International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4743-7, s. 224-250. VEGA 1/0107/18.
  článok

  článok

 3. JANUBOVÁ, Barbora. Perspektíva islamského bankovníctva v Španielsku. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020. medzinárodná vedecká konferencia konaná online. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4728-4. ISSN 2585-9404, s. 176-182 online. VEGA 1/0490/19.
  článok

  článok

 4. OUMAIMA, El Bied et al. Characterization of Leachate from Different Landfills Sites of Morocco and Spain: A Comparative Study. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2019. ISSN 1857-7431, 2019, vol. 15, no. 18, s. 183-190.
  článok

  článok

 5. TUŽINSKÁ, Sofia. ETA v dejinách a umení. In Cudzie jazyky v premenách času IX. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času IX : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 9. november 2018, (Bratislava, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4614-0, s. 488-494 CD-ROM.
  článok

  článok

 6. SEQUEIRA LOPEZ, Allan Jose. Spatial Competition with Considering the Weight of the Nodes: Case Study. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 0323-262X, 2019, roč. 48, č. 4, s. 463-476 online. VEGA 1/0351/17.
  článok

  článok

 7. TUŽINSKÁ, Sofia. Ideológia a jazyk teroristickej organizácie ETA. In Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie IV.. medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie IV. : zborník príspevkov zo 4. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4641-6, s. 296-305 online. KEGA 007EU-4/2018.
  článok

  článok

 8. Open Government in Biscay. Paris : OECD, 2019. 175 s. OECD Public Governance Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/open-government-in-biscay_e4e1a40c-en> ISBN 978-92-64-99910-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. SPIŠIAKOVÁ, Mária. EL Lenguaje político en España en el siglo XXI. el lenguaje y la retórica de los partidos políticos catalanes. In Iberoamericana Quinqueecclesiensis 17. Conferencia Internacional. Iberoamericana Quinqueecclesiensis 17 : Conferencia Internacional, Pécs, 7-11 de mayo de 2018. - Pécs : Publikon Kiadó, 2019. ISSN 1785-7716, pp. 247-258. VEGA 1/0107/18.
  článok

  článok

 10. SPIŠIAKOVÁ, Mária. Metáforas y otros tropos en el lenguaje político en España. In Studii romanice II : omagiu profesorilor Florica Dimitrescu şi Alexandru Niculescu la 90 de ani. - București : Editura Universității din București, 2018. ISBN 978-606-16-0976-5, p. 853-864. VEGA 1/0107/18.
  článok

  článok