Výsledky vyhľadávania

 1. SPIŠIAKOVÁ, Mária. EL Lenguaje político en España en el siglo XXI. el lenguaje y la retórica de los partidos políticos catalanes. In Iberoamericana Quinqueecclesiensis 17. Conferencia Internacional. Iberoamericana Quinqueecclesiensis 17 : Conferencia Internacional, Pécs, 7-11 de mayo de 2018. - Pécs : Publikon Kiadó, 2019. ISSN 1785-7716, pp. 247-258. VEGA 1/0107/18.
  článok

  článok

 2. TUŽINSKÁ, Sofia. ETA v dejinách a umení. In Cudzie jazyky v premenách času IX. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času IX : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 9. november 2018, (Bratislava, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4614-0, s. 488-494 CD-ROM.
  článok

  článok

 3. OUMAIMA, El Bied et al. Characterization of Leachate from Different Landfills Sites of Morocco and Spain: A Comparative Study. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2019. ISSN 1857-7431, 2019, vol. 15, no. 18, s. 183-190.
  článok

  článok

 4. TUŽINSKÁ, Sofia. Ideológia a jazyk teroristickej organizácie ETA. In Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie IV.. medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie IV. : zborník príspevkov zo 4. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4641-6, s. 296-305 online. KEGA 007EU-4/2018.
  článok

  článok

 5. LAWTON SMITH, Helen - BAGCHI-SEN, Sharmistha - EDMUNDS, Laurel. Innovation Cycles and Geographies of Innovation: A Study of Healthcare Innovation in Europe. In European Urban and Regional Studies. - London : Sage Publications Ltd, 2018. ISSN 1461-7145, 2018, vol. 25, no. 4, pp. 405-422.
  článok

  článok

 6. MOCKOVÁ, Nina. Prítomnosť amerikanizmov a nového sveta v diele América en el diccionario de autoridades (1726-1739). In Philologia : časopis Ústavu filologických štúdií Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. ISSN 1339-2026, 2018, roč. 28, č. 1, s. 139-141 online. Recenzia na: América en el Diccionario de Autoridades 1726-1739 / Gómez-Pablos, Beatriz. - Nümbrecht : Kirsch Verlag, 2018. - ISBN 978-3-943906-30-1.
  článok

  článok

 7. KYRIAKOU, Maria I. - DIMITRAS, Augustinos I. Impact of Auditor Tenure on Audit Quality: European Evidence. In Investment Management and Financial Innovations. - Sumy : LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives", 2018. ISSN 1810-4967, 2018, vol. 15, no. 1, p. 374-386.
  článok

  článok

 8. Making Dispute Resolution More Effective - MAP Peer Review Report, Spain (Stage 1) : Inclusive Framework on BEPS: Action 14. Paris : OECD, 2018. 85 s. OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/making-dispute-resolution-more-effective-map-peer-review-report-spain-stage-1_9789264290761-en> ISBN 978-92-64-29049-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. CHMELÁROVÁ, Zuzana. Životné cesty slovenských a španielskych vysokoškolákov − porovnanie. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2018. ISSN 1335-5864, 2018, roč. 29, č. 1, s. 3-18.
  článok

  článok

 10. OECD Economic Surveys: Spain 2018 : November 2018. Volume 2018/Supplement 4. Paris : OECD, 2018. 134 s. OECD Economic Surveys. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-spain_19990421> ISBN 978-92-64-30854-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]