Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 1509  
Vaša otázka: Heslá = "školstvo"
 1. SURMAJOVÁ, Žaneta. Novela školského zákona. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. ISSN 1336-9849, 2022, roč. 17, č. 1, s. 2-5.
  článok

  článok

 2. DROTÁR, Matej. Skončenie pracovného pomeru s pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. ISSN 1336-9849, 2022, roč. 17, č. 1, s. 6-11.
  článok

  článok

 3. VEVERKOVÁ KONEČNÁ, Ingrid. Financovanie originálnych školských kompetencií v roku 2022 : Z legislatívy. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. ISSN 1337-0197, 2022, roč. 17, č. 2, s. 13-19.
  článok

  článok

 4. HAVLINOVÁ, Ivana. Volby jako téma pro výuku geografie. In Geografické rozhledy : časopis pro další vzdělávání v geografii. - Praha : Česká geografická společnost, 2022. ISSN 1210-3004, 2022, roč. 31, č. 3, s. 24-27.
  článok

  článok

 5. UKROPEC, Anton. Všeobecne záväzné nariadenia obce. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. ISSN 1337-7523, 2022, roč. 15, č. 3, s. 8-10.
  článok

  článok

 6. FROMBERGEROVÁ, Anna - VEBER, Jakub. Profesní a studijní zaměření generace Z. In Scientia et Societas : recenzovaný spoločenskovědní časopis. - Praha : Newton College, 2022. ISSN 1801-7118, 2022, roč. 18, č. 1, s. 76-86.
  článok

  článok

 7. ŠUKOLOVÁ, Lucia. Postavenie nemeckého jazyka na Slovensku po roku 2011. In Cudzie jazyky v premenách času XII. Cudzie jazyky v premenách času XII : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Reviewed Conference Proceedings from an International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4936-3, s. 195-203 online.
  článok

  článok

 8. MATULOVÁ JURÍKOVÁ, Zdenka. Kvalifikačné predpoklady, kariérové stupne a kariérové pozície zamestnancov. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. ISSN 1336-9849, 2022, roč. 17, č. 3, s. 10-14.
  článok

  článok

 9. TICHÝ, Miroslav. Školský zákon - zásadné zmeny. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2022. ISSN 1337-060X, 2022, roč. 17, č. 6-7, s. 84-87.
  článok

  článok

 10. TICHÝ, Miroslav. Vzdelávanie pedagogických pracovníkov. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2022. ISSN 1337-060X, 2022, roč. 17, č. 6-7, s. 94-96.
  článok

  článok