Výsledky vyhľadávania

 1. FODRANOVÁ, Iveta. Potrebujeme stimulovať kvalitu a nie kvantitu. In Hospodárske noviny. - Bratislava : MAFRA Slovakia, 2021. ISSN 1335-4701, 20. mája 2021, roč. 29, č. 96, s. [1-2].
  článok

  článok

 2. SOROKOVÁ, Tatiana. Pygmalion efekt a Golem efekt v riadení. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1336-9849, 2021, roč. 16, č. 2, s. 22-25.
  článok

  článok

 3. HRAŠKOVÁ, Dagmar. Zmeny financovania v regionálnom školstve v SR. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2021. ISSN 1337-060X, 2021, roč. 16, č. 3, s. 67-68.
  článok

  článok

 4. MANDÁKOVÁ, Alexandra. Business English Teaching at Universities and Other Higher Education Institutes. In Cudzojazyčné perspektívy v univerzitnom vzdelávaní. vedecká konferencia. Cudzojazyčné perspektívy v univerzitnom vzdelávaní : zborník z vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4813-7, s. 66-73.
  článok

  článok

 5. DROTÁR, Matej. Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy po uvoľnení opatrení. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1336-9849, 2021, roč. 16, č. 6, s. 6-9.
  článok

  článok

 6. PETLÁK, Erich. Sebareflexia v práci učiteľa. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1336-9849, 2021, roč. 16, č. 5, s. 2-6.
  článok

  článok

 7. VANČÍKOVÁ, Katarína - SABO, Roman. Koordinovanie činnosti podporných tímov. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1336-9849, 2021, roč. 16, č. 3, s. 10-17.
  článok

  článok

 8. KRIŽO, Viktor. Rozmanité chápanie inkluzívneho vzdelávania (1.). In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1336-9849, 2021, roč. 16, č. 3, s. 5-9.
  článok

  článok

 9. KRIŽO, Viktor. Rozmanité chápanie inkluzívneho vzdelávania (2.). In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1336-9849, 2021, roč. 16, č. 4, s. 11-15.
  článok

  článok

 10. BURINOVÁ, Hedviga. TQM - Komplexné manažérstsvo kvality v školskom prostredí. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1336-9849, 2021, roč. 16, č. 4, s. 23-25.
  článok

  článok