Výsledky vyhľadávania

 1. Zeptali jsme se Margarety Zábranské, akademické ředitelky jazykové školy Glossa. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést druhé i sami sebe. - Praha : People management forum, 2020. ISSN 1212-690X, 2020, č. 9, s. 5-5.
  článok

  článok

 2. FILČÁK, Tomáš. Prehľad absolventov slovenských vysokých škôl za školský rok 2018/2019. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2020. ISSN 1335-5864, 2020, roč. 31, č. 1, s. 10-18.
  článok

  článok

 3. TICHÝ, Miroslav. Súkromné vysoké školy. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2019. ISSN 1337-060X, 2019, roč. 14, č. 7-8, s. 88-91.
  článok

  článok

 4. MERTL, Jan. Tvorba sítě základních a středních škol v kontextu dostupnosti a kvality vzdělání. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2019. ISSN 1802-5854, 2019, roč. 13, č. 4, s. 27-30.
  článok

  článok

 5. ZÁBORSKÝ, Ján. Nízka sociálna mobilita znamená plytvanie talentmi. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 18. mája 2017, roč. 27, č. 20, s. 10-15.
  článok

  článok

 6. KITOVÁ MAZALÁNOVÁ, Veronika. Proces komodifikácie vzdelávania vo vybraných slovenských školách. In Prístupy k obchodným modelom v kontexte udržateľného rozvoja : vedecké state : VEGA 1/0282/15. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4393-4, s. 111-130.
  článok

  článok

 7. HEJL, Michal - PROSKOČILOVÁ, Michaela - ROD, Aleš. Private Universities and Their Position in Czech Higher Education. In 4Liberty.eu Review. - Lodz : Fundacja.Industrial, 2017. ISSN 2391-7083, 2017, no. 6, pp. 144-152.
  článok

  článok

 8. KITA, Pavol - KITOVÁ MAZALÁNOVÁ, Veronika. Marketization mechanism in education. In SGEM 2017. International scientific conference. SGEM 2017 : 4th International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts : Modern science : Education and educational research : 24-30 August, 2017, Albena, Bulgaria. - Sofia : STEF92 Technology, 2017. ISBN 978-619-7408-22-5, pp. 307-314. VEGA 1/0282/15.
  článok

  článok

 9. NEJEDLÝ, Tomáš. "Hacknuté" vzdelávanie. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 18. augusta 2016, roč. 26, č. 33, s. 10-14.
  článok

  článok

 10. NEJEDLÝ, Tomáš. Firmy strácajú trpezlivosť. Zakladajú vlastné školy. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 10. marca 2016, roč. 26, č. 10, s. 42-44.
  článok

  článok