Výsledky vyhľadávania

 1. Separát štatistickej ročenky školstva SR 2017 : súhrnné tabuľky. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2018. 29 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. LUKÁČ, Jozef. Finančná gramotnosť – testovanie PISA. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2018. ISSN 1336-7137, 2018, roč. 14, č. 2, s. 22-26 online. Projekt mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov I-18-110-00.
  článok

  článok


 3. ZÁBORSKÝ, Ján. Nízka sociálna mobilita znamená plytvanie talentmi. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 18. mája 2017, roč. 27, č. 20, s. 10-15.
  článok

  článok


 4. VALENT, Marián. Adaptácia začínajúceho učiteľa ako súčasť personálnej práce v škole. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1336-9849, 2017, roč. 12, č. 1, s. 6-12.
  článok

  článok


 5. HOMOĽOVÁ, Tatiana - PETRÍK, Štefan. Význam klímy školy a školskej triedy v kontexte adaptačného procesu žiaka ZŠ. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1336-9849, 2017, roč. 12, č. 1, s. 13-22.
  článok

  článok


 6. EMMEROVÁ, Ingrid. Koordinátor prevencie. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1336-9849, 2017, roč. 12, č. 4, s. 5-8.
  článok

  článok


 7. Separát štatistickej ročenky školstva SR 2016 : súhrnné tabuľky. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2017. 29 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. JURSOVÁ ZACHAROVÁ, Zlatica - KULÍKOVÁ, Alexandra. The Influence of computer games on the executive functions of children. In Ecoletra.com : scientific eJournal [elektronický zdroj]. - Lewes : Ecoletra.com LLC, 2017. ISSN 2377-9748, 2017, vol. 3, no. 2, s. 93-104.
  článok

  článok


 9. KONEČNÁ VEVERKOVÁ, Ingrid. Zmeny vo financovaní regionálneho školstva. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1336-9849, 2017, roč. 12, č. 9, s. 2-9.
  článok

  článok


 10. Education in Costa Rica. Paris : OECD, 2017. 209 s. Reviews of National Policies for Education. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/education/education-in-costa-rica_9789264277335-en> ISBN 978-92-64-27729-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]