Výsledky vyhľadávania

 1. BÁBOVÁ, Tereza. Hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2017. ISSN 1212-4273, 2017, roč. 24, č. 4, s. 10-11.
  článok

  článok

 2. JANČI, Juraj. Firmy čelia rastúcim podvodom. In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2017. ISSN 1337-9798, 2017, roč. 9, č. Apríl-máj, s. 20-21.
  článok

  článok

 3. DRUTAROVSKÁ, Jana. The Linkage between Speculation and Derivatives´Trading. - Registrovaný: Web of Science. In International Conference on Social Sciences and Society. 4th International Conference on Social Sciences and Society (ICSSS 2015) : [proceedings]. - Bellflower : IERI Information Engineering Research Institute, 2015. ISBN 978-1-61275-070-5, s. 344-348. KEGA 017EU-4/2015.
  článok

  článok

 4. HRVOĽOVÁ, Božena. Obligácie s warrantmi (predkupnými právami) a ich ohodnocovanie. In Podnikové financie vo vede a praxi : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4093-3, s. 180-183. VEGA 1/0662/15.
  článok

  článok

 5. DRUTAROVSKÁ, Jana. Vplyv špekulatívnych finančných operácií na stabilitu svetového hospodárstva : dizertačná práca. Školiteľ: Tomáš Dudáš. Bratislava, 2015. 121 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. JANDA, Josef. Žraloci v oblecích aneb štorkoviny pana Mikuly. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2014. ISSN 1212-4273, 2014, roč. 21, č. 7-8, s. 34-35.
  článok

  článok

 7. DRUTAROVSKÁ, Jana. Postavenie etiky na medzinárodných finančných trhoch. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2014. ISSN 1336-1562, 2014, roč. 12, č. 1, s. 85-96 online.
  článok

  článok

 8. DRUTAROVSKÁ, Jana. Speculative activities in the financial markets and its relation to the real economy. - Registrovaný: Web of Science. In Journal of Public Administration, Finance and Law. - Iaşi : Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi, 2014. ISSN 2285-3499 (online), 2014, issue 6, pp. 144-148 online. Dostupné na : <http://www.jopafl.com/uploads/issue7/SPECULATIVE_ACTIVITIES_IN_THE_FINANCIAL_MARKETS_AND_ITS_RELATION_TO_THE_REAL_ECONOMY.pdf>
  článok

  článok

 9. JURAŠKOVÁ, Tatiana. Množstvo odhalených falzifikátov rastie. In Obchod : maloobchod, veľkoobchod, distribúcia. - Bratislava : ECOPRESS, 2013. ISSN 1335-2008, november 2013, roč. 18, č. 11, s. 18-19.
  článok

  článok

 10. ZELENÝ, Milan. Deformace svobodných trhů. In Moderní řízení : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2013. ISSN 0026-8720, 2013, roč. 48, č. 6, s. 8-11.
  článok

  článok