Výsledky vyhľadávania

 1. GAJDOŠOVÁ, Martina. Advokát v právnom štáte. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2019. ISSN 0032-6984, 2019, roč. 102, č. 1, s. 22-43.
  článok

  článok


 2. ONDROVÁ, Drahomíra. Ethical Public Administration in Democratic State. In Verejná správa a spoločnosť : [vedecký časopis]. - Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 2018. ISSN 1335-7182, 2018, roč. 19, č. 1, s. 5-22.
  článok

  článok


 3. TATAŁA, Marek. Freedom-Loving People Should Defend the Rule of Law in Poland. In 4Liberty.eu Review [elektronický zdroj]. - Lodz : Fundacja.Industrial, 2017. ISSN 2391-7083, 2018, no. 8, pp. 70-85.
  článok

  článok


 4. HEDIJA, Veronika. Is the Rule of Law Significant for Explanation of Differences in the Gender Pay Gap? In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2018. ISSN 1210-0455, 2018, vol. 27, no. 6, 704–722.
  článok

  článok


 5. MRÁZ, Stanislav. Katalánsko a právo národa na sebaurčenie. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2018 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4506-8. ISSN 2585-9404, s. 319-323 online.
  článok

  článok


 6. ŠTEFANČÍK, Radoslav - FABIČOVIC, Ján. O kresťanskej demokracii. 1. vydanie. [Berlin] : Konrad-Adenauer-Stiftung, 2018. 62 s. ISBN 978-80-570-0072-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 7. BLESSING, Klaus. 95 polemische Thesen gegen die herrschende Ordnung : eine Streitschrift für gerechtere Welt. 1. Aufl. Berlin : edition berolina, 2017. 191 s. ISBN 978-3-95841-064-0. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 2]

 8. BALOG, Boris. Súdny prieskum parlamentných pravidiel. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2017. ISSN 0032-6984, 2017, roč. 100, č. 6, s. 547-557.
  článok

  článok


 9. FUTÓ, Gilbert. Prvé interpretácie ex post facto klauzúl ústavy Spojených štátov amerických. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2017. ISSN 1339-3502, 2017, roč. 12, č. 2, s. 27-38 online.
  článok

  článok


 10. HORVÁTH, Roman - HORVÁTOVÁ, Eva - ŠIRAŇOVÁ, Mária. Financial Development, Rule of Law and Wealth Inequality: Bayesian Model Averaging Evidence. In BOFIT Discussion Papers. - Helsinky : The Bank of Finland Institute for Economies in Transition, 2017. ISSN 1456-5889, 2017, no. 12, pp. 1-39 online.
  článok

  článok