Výsledky vyhľadávania

 1. ONDROVÁ, Drahomíra. Ethical Public Administration in Democratic State. In Verejná správa a spoločnosť : [vedecký časopis]. - Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 2018. ISSN 1335-7182, 2018, roč. 19, č. 1, s. 5-22.
  článok

  článok


 2. TATAŁA, Marek. Freedom-Loving People Should Defend the Rule of Law in Poland. In 4Liberty.eu Review [elektronický zdroj]. - Lodz : Fundacja.Industrial, 2017. ISSN 2391-7083, 2018, no. 8, pp. 70-85.
  článok

  článok


 3. MRÁZ, Stanislav. Katalánsko a právo národa na sebaurčenie. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2018 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4506-8. ISSN 2585-9404, s. 319-323 online.
  článok

  článok


 4. BLESSING, Klaus. 95 polemische Thesen gegen die herrschende Ordnung : eine Streitschrift für gerechtere Welt. 1. Aufl. Berlin : edition berolina, 2017. 191 s. ISBN 978-3-95841-064-0. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 2]

 5. BALOG, Boris. Súdny prieskum parlamentných pravidiel. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2017. ISSN 0032-6984, 2017, roč. 100, č. 6, s. 547-557.
  článok

  článok


 6. FUTÓ, Gilbert. Prvé interpretácie ex post facto klauzúl ústavy Spojených štátov amerických. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2017. ISSN 1339-3502, 2017, roč. 12, č. 2, s. 27-38 online.
  článok

  článok


 7. HORVÁTH, Roman - HORVÁTOVÁ, Eva - ŠIRAŇOVÁ, Mária. Financial Development, Rule of Law and Wealth Inequality: Bayesian Model Averaging Evidence. In BOFIT Discussion Papers. - Helsinky : The Bank of Finland Institute for Economies in Transition, 2017. ISSN 1456-5889, 2017, no. 12, pp. 1-39 online.
  článok

  článok


 8. DOSPIVA, Jakub. Brusel začal skúmať, čo sa deje v Poľsku. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 21. januára 2016, roč. 26, č. 3, s. 7.
  článok

  článok


 9. MASLEN, Michal. Princíp viazanosti a verejná správa. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2015. ISSN 0032-6984, 2015, roč. 98, č. 1, s. 22-40.
  článok

  článok


 10. ŠEJVL, Michal. Idea právního státu v dějinách filozofie. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. 261 s. ISBN 978-80-7380-519-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]