Výsledky vyhľadávania

 1. SIRŮČEK, Pavel - RUSMICHOVÁ, Lada. Nositelé Nobelovy ceny za ekonomii pro rok 2020. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2021. ISSN 0032-3233, 2021, roč. 69, č. 2, s. 254-262.
  článok

  článok

 2. BORLAND, Jeff. Microeconomics : Case Studies and Applications. 4th Edition. South Melbourne : Cengage Learning, 2021. 337 s. ISBN 9780170439268. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. NOVÁK, Jaromír. Majú prípadové štúdie miesto vo výučbe didaktiky účtovníctva? In Media4u Magazine : čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání. - Praha : Ing. Jan Chromý, Ph.D. ISSN 1214-9187, 2021, roč. 18, č. 1, s. 21-25 online. KEGA 005EU-4/2019.
  článok

  článok

 4. HOROVÁ, Jana. Mezinárodní přehled podpory neformálního (rodinného) pečovatelství. In Sociální práce : recenzovaný odborný časopis. - Brno ; Ostrava : Asociace vzdělavatelů v sociální práci : Evropský výzkumný institut sociální práce OU, 2021. ISSN 1213-6204, 2021, roč. 21, č. 2, s. 20-43.
  článok

  článok

 5. CHMELÁROVÁ, Zuzana. Riešenie prípadových štúdií - efektívna súčasť pedagogicko-psychologickej prípravy učiteľov. In Riešenie problémových výchovných situácií na stredných školách prostredníctvom prípadových štúdií : recenzovaný zborník prípadových štúdií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4818-2, s. 16-23 online. KEGA 005EU-4/2020.
  článok

  článok

 6. KÚBEKOVÁ, Anna. Možnosti zvládania šikanovania žiakov na školách. In Riešenie problémových výchovných situácií na stredných školách prostredníctvom prípadových štúdií : recenzovaný zborník prípadových štúdií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4818-2, s. 28-31 online. KEGA 005EU-4/2022.
  článok

  článok

 7. NOVÁK, Jaromír. Možnosti priblíženia cvičení z didaktiky účtovníctva praxi účtovníckeho vzdelávania na stredných školách. In Riešenie problémových výchovných situácií na stredných školách prostredníctvom prípadových štúdií : recenzovaný zborník prípadových štúdií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4818-2, s. 37-44 online. KEGA 005EU-4/2024.
  článok

  článok

 8. ORBÁNOVÁ, Darina. Hodnotenie a skúšanie žiakov na stredných školách. In Riešenie problémových výchovných situácií na stredných školách prostredníctvom prípadových štúdií : recenzovaný zborník prípadových štúdií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4818-2, s. 54-64 online. KEGA 005EU-4/2026.
  článok

  článok

 9. ŠULÁKOVÁ, Agáta. Prípadová štúdia „iná“ orientácia žiaka. In Riešenie problémových výchovných situácií na stredných školách prostredníctvom prípadových štúdií : recenzovaný zborník prípadových štúdií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4818-2, s. 90-91 online. KEGA 005EU-4/2030.
  článok

  článok

 10. ČONKOVÁ, Andrea. Prípadová štúdia ako metóda riešenia výchovných problémov žiakov v príprave budúcich učiteľov. In Riešenie problémových výchovných situácií na stredných školách prostredníctvom prípadových štúdií : recenzovaný zborník prípadových štúdií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4818-2, s. 6-15 online. KEGA 005EU-4/2019.
  článok

  článok