Výsledky vyhľadávania

 1. Acta VŠFS : Economic Studies and Analyses : ekonomické studie a analýzy : vědecký recenzovaný časopis. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : Vysoká škola finanční a správní. 2x ročne. ISSN 1802-792X. Dostupné na : http://www.vsfs.cz/acta
  časopis

  časopis


 2. HARMON, Lenka. Česká máma a jak s ní komunikovat. In Marketing & komunikace. - Praha : Česká marketingová společnost, 2018. ISSN 1211-5622, 2018, roč. 28, č. 1, s. 20-21.
  článok

  článok


 3. MLYNÁŘ, Jakub. Proměny a stálost Garfinkelovy etnometodologie. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2018. ISSN 0049-1225, 2018, roč. 50, č. 2, s. 172-195.
  článok

  článok


 4. Ženy mají pro podnikání v desítkách zemí lepší prostředí než v Česku. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2018. ISSN 1212-4273, 2018, roč. 25, č. 4, s. 28-29.
  článok

  článok


 5. BUZAN, Barry - SCHOUENBORG, Laust. Global International Society : a New Framework for Analysis. 1. Edition. Cambridge : Cambridge University Press, 2018. 276 s. ISBN 978-1-108-42788-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. SIRKECI, Ibrahim - COHEN, Jeffrey H. - PŘÍVARA, Andrej. Towards a Migration Letters index: the most influential works and authors in migration studies. - Registrovaný: Scopus. In Migration Letters. - London : Transnational Press London, 2017. ISSN 1741-8984, September 2017, vol. 14, no. 3, pp. 397-424 online.
  článok

  článok


 7. CHOVANCULIAK, Róbert et al. Less regulation, more reputation! : Case Study: The Sharing Economy in Transportation and Accommodation. [S.l.] : [s.n.], [2017]. 28 s. Policy Paper. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

 8. The nature of problem solving : using research to inspire 21st century learning. Edited by: Benő Csapó and Joachim Funke. Paris : OECD, 2017. 270 s. Educational research and innovation. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/education/the-nature-of-problem-solving_9789264273955-en> ISBN 978-92-64-24753-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. Beyond shifting wealth : perspectives on development risks and opportunities from the global south. Paris : OECD, 2017. 91 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/development/beyond-shifting-wealth_9789264273153-en> ISBN 978-92-64-27314-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. IŞIK, Cem - RADULESCU, Magdalena. Investigation of the Relationship Between Renewable Energy, Tourism Receipts and Economic Growth in Europe. In Statistika : statistics and economy journal [elektronický zdroj]. - Praha : Český statistický úřad, 2017. ISSN 1804-8765, 2017, vol. 97, no. 2, pp. 85-94.
  článok

  článok