Výsledky vyhľadávania

 1. HARMON, Lenka. Česká máma a jak s ní komunikovat. In Marketing & komunikace. - Praha : Česká marketingová společnost, 2018. ISSN 1211-5622, 2018, roč. 28, č. 1, s. 20-21.
  článok

  článok


 2. MLYNÁŘ, Jakub. Proměny a stálost Garfinkelovy etnometodologie. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2018. ISSN 0049-1225, 2018, roč. 50, č. 2, s. 172-195.
  článok

  článok


 3. Ženy mají pro podnikání v desítkách zemí lepší prostředí než v Česku. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2018. ISSN 1212-4273, 2018, roč. 25, č. 4, s. 28-29.
  článok

  článok


 4. SIRKECI, Ibrahim - COHEN, Jeffrey H. - PŘÍVARA, Andrej. Towards a Migration Letters index: the most influential works and authors in migration studies. - Registrovaný: Scopus. In Migration Letters [elektronický zdroj]. - London : Transnational Press London, 2017. ISSN 1741-8984, September 2017, vol. 14, no. 3, pp. 397-424 online.
  článok

  článok


 5. HAVLIŠ, Viktor. Connected life - studie mapující chováni v digitálním světě. In Marketing & komunikace. - Praha : Česká marketingová společnost, 2017. ISSN 1211-5622, 2017, roč. 27, č. 3, s. 24-25.
  článok

  článok


 6. CHOVANCULIAK, Róbert et al. Less regulation, more reputation! : Case Study: The Sharing Economy in Transportation and Accommodation. [S.l.] : [s.n.], [2017]. 28 s. Policy Paper. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

 7. Acta VŠFS : Economic Studies and Analyses : ekonomické studie a analýzy : vědecký recenzovaný časopis. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : Vysoká škola finanční a správní. 2x ročne. ISSN 1802-792X. Dostupné na : http://www.vsfs.cz/acta
  časopis

  časopis


 8. IŞIK, Cem - RADULESCU, Magdalena. Investigation of the Relationship Between Renewable Energy, Tourism Receipts and Economic Growth in Europe. In Statistika : statistics and economy journal [elektronický zdroj]. - Praha : Český statistický úřad, 2017. ISSN 1804-8765, 2017, vol. 97, no. 2, pp. 85-94.
  článok

  článok


 9. VESELKOVÁ, Alexandra. Funkčný vzdelávací systém ako nutný predpoklad úspešnej konkurencieschopnosti krajiny. In Competition. International scientific conference. Competition : proceedings of 9th annual international scientific conference : [18. 5. 2017, Jihlava, Česká Republika] [elektronický zdroj]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2017. ISBN 978-80-88064-31-2, s. 837-846 online. VEGA 1/0393/16.
  článok

  článok


 10. SIRKECI, Ibrahim - PŘÍVARA, Andrej. Kurdish Studies in Russian Language: 1917-2017. - Registrovaný: Scopus. In Kurdish Studies : an international peer-reviewed scholarly journal of Kurdish Studies on society, politics, geography, culture, and science. - England : LONDON Ltd. is a company, 2017. ISSN 2051-4883, 2017, vol. 5, no. 2, pp. 187-198.
  článok

  článok