Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 1276  
Vaša otázka: Heslá = "štandardy účtovné medzinárodné"
 1. HORNICKÁ, Renáta. Vplyv pandémie COVID-19 na zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky podľa IFRS. In Udržateľnosť a rozvoj podnikania: Ponaučenia z krízy súvisiacej s pandémiou COVID-19 : zborník vedeckých statí = Proceedings of Scientific Papers. - Bratislava : Letra Edu, 2022. ISBN 978-80-89962-95-2, s. 15-20 online.
  článok

  článok

 2. ZELINOVÁ, Silvia - BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama - ŠOLTÉSOVÁ, Tatiana. Proposal for the Measurement of Reinsurance Contracts Under IFRS 17. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2022. ISSN 0013-3035, 2022, roč. 70, č. 3, s. 284-304 online. VEGA 1/0410/22, VEGA 1/0166/20, VEGA 1/0121/21.
  článok

  článok

 3. ZELINOVÁ, Silvia - TEPLANOVÁ, Patrícia. Rôzne spôsoby rozpúšťania zmluvnej servisnej marže. In Konference MITAV 2022. Matematika, informační technologie a aplikované vědy. Matematika, informační technologie a aplikované vědy : MITAV 2022. - Brno : Univerzita obrany, 2022. ISBN 978-80-7582-456-1, s. [1-12] online. VEGA 1/0410/22, VEGA 1/0166/20.
  článok

  článok

 4. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník z mezinárodní vědecké konference, Lednice, 6.-8. září 2022. Recenzenti: David Procházka, Miloš Tumpach. 1. vydání. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2022. [113] s. ISBN 978-80-245-2463-4.
 5. SAVOVA, Kameliya. Differences in Application of Accounting Standards - Current Aspects. In Ekonomicko-manažérske spektrum. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2021. ISSN 2585-7258, 2021, vol. 15, no. 1, pp. 111-122.
  článok

  článok

 6. ZELINOVÁ, Silvia. Vplyv zvýšenia storna na hodnoty v modeli VFA. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2021. ISSN 1339-987X, 2021, roč. 19, č. 2, s. 123-136 online. VEGA 1/0166/20.
  článok

  článok

 7. KOPČÁKOVÁ, Janka. Hodnotenie finančnej výkonnosti v MSP : dizertačná práca. Školiteľ: Eva Manová. Košice, 2021. 165 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 8. ALIBHAI, Salim - BAKKER, Erwin - BALASUBRAMANIAN, T. V. Wiley Interpretation and Application of IFRS Standards 2021. Hoboken : John Wiley & Sons, 2021. 999 s. ISBN 978-1-119-81863-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
 9. TUMPACH, Miloš et al. Datasets of Impact of the First-Time Adoption of IFRS 16 in the Financial Statements of Slovak Compulsory IFRS Adopters. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Data in Brief. - Amsterdam : Elsevier Science Publishers B.V. ISSN 2352-3409, 2021, vol. 36, no. June, pp. 1-8 online. APVV-16-0602.
  článok

  článok

 10. SAKÁLOVÁ, Katarína - KAMENÁROVÁ, Mária. Skupiny poistných zmlúv a metódy ich oceňovania v štandarde IFRS 17. In Trendy vo vzdelávaní študentov študijného programu Aktuárstvo : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác = Reviewed Monographic Collection of Research Papers. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021. ISBN 978-80-7556-094-0, s. 64-69 online. VEGA 1/0166/20.
  článok

  článok