Výsledky vyhľadávania

 1. KUBICA, Milan. Komparácia medzinárodných ohodnocovacích štandardov z pohľadu prienikov metodiky ohodnocovania v SR. In Ekonomika, financie a manažment podniku 2019 : zborník vedeckých prác = Proceedings of Scientific Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2019. ISBN 978-80-225-4680-5, s. 308-315 online.
  článok

  článok

 2. MAŘÍK, Miloš - MAŘÍKOVÁ, Pavla. Aktuální problémy oceňování podniku v České republice. In Aktuálne problémy znaleckého dokazovania II. Aktuálne problémy znaleckého dokazovania II : zborník vedeckých statí - 12. medzinárodný vedecký seminár, Bratislava 13.9.2018. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4532-7, s. 75-86.
  článok

  článok

 3. LEPIEŠ, Matej. Cenné papiere ako predmet účtovníctva podnikateľských subjektov : dizertačná práca. Školiteľ: Zuzana Juhászová. Bratislava, 2017. 137 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. KUBICA, Milan. Znalectvo verzus valuácia. In Oceňovacie prístupy a ich aplikácia v Slovenskej republike a v medzinárodnom prostredí. Medzinárodná odborná konferencia. Oceňovacie prístupy a ich aplikácia v Slovenskej republike a v medzinárodnom prostredí : zborník príspevkov : 1. ročník medzinárodnej odbornej konferencie : 31.5.2017, Bratislava. - Bratislava : MIpress, 2017. ISBN 978-80-971021-2-8, s. 57-69 CD-ROM.
  článok

  článok

 5. KUBICA, Milan - ŠVEJDOVÁ, Nikola. Komparácia základných prístupov znalectva a valuácie. In Aktuálne problémy znaleckého dokazovania : zborník vedeckých statí. - Žilina : EDIS-vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2017. ISBN 978-80-554-1362-4, s. 71-82 CD-ROM.
  článok

  článok

 6. ILAVSKÝ, Miloslav. Oceňovanie nehnuteľností v Slovenskej republike a medzinárodné ohodnocovacie štandardy. In Oceňovacie prístupy a ich aplikácia v Slovenskej republike a v medzinárodnom prostredí. Medzinárodná odborná konferencia. Oceňovacie prístupy a ich aplikácia v Slovenskej republike a v medzinárodnom prostredí : zborník príspevkov : 1. ročník medzinárodnej odbornej konferencie : 31.5.2017, Bratislava. - Bratislava : MIpress, 2017. ISBN 978-80-971021-2-8, s. 40-47.
  článok

  článok

 7. PÚCHOVSKÝ, Branislav. Všeobecná vs. trhová hodnota nehnuteľnosti z pohľadu prienikov metodiky ohodnocovania v Slovenskej republike a v zahraničí. In Oceňovacie prístupy a ich aplikácia v Slovenskej republike a v medzinárodnom prostredí. Medzinárodná odborná konferencia. Oceňovacie prístupy a ich aplikácia v Slovenskej republike a v medzinárodnom prostredí : zborník príspevkov : 1. ročník medzinárodnej odbornej konferencie : 31.5.2017, Bratislava. - Bratislava : MIpress, 2017. ISBN 978-80-971021-2-8, s. 131-136.
  článok

  článok

 8. KNÁPKOVÁ, Adriana et al. Finanční analýza : komplexní průvodce s příklady. 3. kompletně aktualizované vydání. Praha : GRADA, 2017. 228 s. Prosperita firmy. ISBN 978-80-271-0563-2. [Počet ex. : 6, z toho voľných 2, prezenčne 2, dĺžka fronty rezervácií 1]
 9. SEDLÁČEK, Jaroslav. Comparison of Valuation of Financial Instruments according to the International and Czech Accounting Standards in the Context of Performance Reporting. In Financial Assets and Investing. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2016, 2016, vol. 7, no. 1, pp. 34-49.
  článok

  článok

 10. MARKOVÁ, Jana - HRVOĽOVÁ, Božena. Ohodnocovanie akcií porovnávacou metodou. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis VŠE. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2016. ISSN 0572-3043, 2016, roč. 24, č. 6, s. 16-37. VEGA 1/0404/16 "Finančné výzvy po poslednej globálnej finančnej kríze a možnosti rozvoja slovenského kapitálového trhu".
  článok

  článok