Výsledky vyhľadávania

 1. IVANOVÁ, Eva - ČEPEL, Martin. The Impact of Innovation Performance on the Competitiveness of the Visegrad 4 Countries. In Journal of Competitiveness : Scientific Journal from the Field of Management and Economics [elektronický zdroj]. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2018. ISSN 1804-1728, 2018, no. 1, pp. 54-72.
  článok

  článok


 2. Naše regióny 2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. 41 s. ISBN 978-80-8121-674-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 3. HURBÁNKOVÁ, Ľubica - SIVAŠOVÁ, Daniela. Hospodárska štatistika I. Recenzenti: Mária Vojtková, Mikuláš Cár. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 140 s. [7,21 AH]. ISBN 978-80-225-4504-4. [Počet ex. : 12, z toho voľných 7, prezenčne 4]

 4. VOJTKOVÁ, Mária. 25. slovensko-poľsko-ukrajinský vedecký seminár Kvantitatívne metódy v sociálno-ekonomickom výskume – teória a aplikácie. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. ISSN 1339-987X, 2018, roč. 16, č. 2, s. 122-123 online.
  článok

  článok


 5. Key figures on Europe. 2017 ed. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2017. 177 s. Statistical books. ISBN 978-92-79-72275-2. ISSN 1830-7892. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. Banskobystrický kraj v číslach : 2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 31 s. ISBN 978-80-8121-597-1.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 7. Prešovský kraj v číslach : 2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 31 ss. ISBN 978-80-8121-599-5.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 8. Trenčiansky kraj v číslach : 2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 31 s. ISBN 978-80-8121-591-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 9. Trnavský kraj v číslach : 2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 16 s.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 10. Bratislavský kraj v číslach : 2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 31 s. ISBN 978-80-8121-587-2.
  elektronická kniha

  elektronická kniha