Výsledky vyhľadávania

 1. KOŠŤÁL, Igor. Vplyv dátovej štruktúry použitej pre ukladanie dát grafu na exekučnú efektívnosť metód hľadajúcich v ňom najkratšie cesty pomocou Dijkstrovho algoritmu. In AIESA 2020. medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník abstraktov - 19. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc., 13. novembra 2020, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2020, s. 4 online.
  článok

  článok

 2. KOŠŤÁL, Igor. Vplyv dátovej štruktúry použitej pre ukladanie dát grafu na exekučnú efektívnosť metód hľadajúcich v ňom najkratšie cesty pomocou Dijkstrovho algoritmu. In AIESA 2020. medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : recenzovaný zborník - 19. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc., 13. novembra 2020, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2020. ISBN 978-80-89962-68-6, s. 113-123 online.
  článok

  článok

 3. KOŠŤÁL, Igor. Comparison of Execution Efficiency of the Use of a Skip List and Simple List in a .NET Application. In Inter-Academia 2018: Global Research and Education Inter-Academia: Recent Advances in Technology Research and Education. International Conference. Inter-Academia 2018: Global Research and Education: Recent Advances in Technology Research and Education : Proceedings of the 17th International Conference on Global Research and Education, 24.-27.9.2018, (Kaunas, Lithuania). - Cham : Springer Nature Switzerland AG, 2019. ISBN 978-3-319-99833-6, pp. 252-259.
  článok

  článok

 4. MLYNAROVIČ, Vladimír. Referenčná architektúra IT4IT a hodnotový reťazec IT. In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2017 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4435-1, s. 483-497 CD-ROM. VEGA 1/0436/17.
  článok

  článok

 5. ČELKO, Ján - DRLIČIAK, Marek - RIPKA, Igor. Data structure of regional transport forecast model. In Communications : scientific letters of the University of Žilina. - Žilina : University of Žilina, 2016. ISSN 1335-4205, 2016, vol. 18, no. 4, pp. 56-60.
  článok

  článok

 6. ROBINS, Garry. Doing social network research : network based research design for social scientists. Los Angeles : SAGE Publications, 2015. 261 s. ISBN 978-1-4462-7613-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 7. KALABIS, Zbyněk. Poznámky k možnosti přenosu čísel účtů mezi bankami. In Bankovnictví : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2012. ISSN 1212-4273, 2012, roč. 19, č. 12, s. 23.
  článok

  článok

 8. MILKOVÁ, Eva - VOBORNÍK, Petr. Multimediální pomůcky pro výuku algoritmizace. In Technológia vzdelávania : vedecko-pedagogický časopis. - Nitra : SlovDidac, 2011. ISSN 1335-003X, 2011, roč. 19, č. 2.
  článok

  článok

 9. PARÍZKOVÁ, Jana - BELIANSKY, Michal. Nástroj pre interaktívnu manipuláciu s databázou. In Technológia vzdelávania : vedecko-pedagogický časopis. - Nitra : SlovDidac, 2010. ISSN 1335-003X, 2010, roč. 18, č. 9, s. 13-16.
  článok

  článok

 10. SKALKA, Peter. Informáciu treba vedieť využiť. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2009, január - február 2009, roč. 4, č. 16, s. 18-19.
  článok

  článok