Výsledky vyhľadávania

 1. TUREDI, Hasan - CELAYIR, Duygu. Role of Effective Internal Control Structure in Achievement of Targeted Success in Businesses. In European Scientific Journal : Peer-reviewed Mega Journal [elektronický zdroj]. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2018. ISSN 1857-7431, 2018, vol. 14, no. 1, pp. 1-18.
  článok

  článok


 2. ROMANOVÁ, Anita - BOLEK, Vladimír - KORČEK, František. Vybrané aspekty IT governance v podnikoch v Slovenskej republike. In Competition. International Scientific Conference. Competition : Proceedings of 10th Annual International Scientific Conference, 17th–18th May, 2018, (Jihlava, Czech Republic). - Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, 2018. ISBN 978-80-88064-37-4, pp. 345-356 online. VEGA 1/0436/17.
  článok

  článok


 3. KOVALEV, Andrej. Zavádzanie inovácií v malých a stredných podnikoch s modernými organizačnými štruktúrami. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4536-5, s. 581-587 online.
  článok

  článok


 4. VAČOKOVÁ, Lenka. Limited Liability Companies in the Slovak and European Legal Context. In Studia commercialia Bratislavensia : Scientific Journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2018. ISSN 1337-7493, 2018, roč. 11, č. 2, s. 256-268.
  článok

  článok


 5. JURÍK, Pavol. Informačné systémy v podnikovej praxi. Odborní recenzenti: Peter Schmidt, Ján Pittner. 2. [aktualizované] vydanie. Nové Zámky : Tlačiareň Merkur, 2018. 185 s. [9,85 AH]. ISBN 978-80-970233-7-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. BEDNÁR, Richard - ZAGORŠEK, Branislav. The Limited Impact of Business Model on Business’ Prosperity. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2018. ISSN 2454-1028, 2018, roč. 15, č. 1, s. 8-19. VEGA 1/0019/15.
  článok

  článok


 7. Neutralising the Effects of Branch Mismatch Arrangements, Action 2 : Inclusive Framework on Beps. Paris : OECD, 2017. 99 s. OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/neutralising-the-effects-of-branch-mismatch-arrangements-action-2_9789264278790-en> ISBN 978-92-64-27795-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. Corporate governance in Latvia. Paris : OECD, 2017. 130 s. Corporate governance. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/corporate-governance-in-latvia_9789264268180-en> ISBN 978-92-64-26817-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. KRIŠTOFÍK, Peter - IŠTOK, Michal - NEDELOVÁ, Gabriela. Motívy zakladania onshore a offshore spoločností slovenskými podnikmi v roku 2014. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace [elektronický zdroj]. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2017. ISSN 0032-3233, 2017, roč. 65, č. 2, s. 198-216.
  článok

  článok


 10. PÁRTLOVÁ, Petra - STRAKOVÁ, Jarmila. Podnikové organizační a řídící struktury na rozcestí. In Trendy v podnikání : vědecký časopis Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni [elektronický zdroj]. - Plzeň : Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni, 2017. ISSN 1805-0603, 2017, č. 1, s. 17-22.
  článok

  článok