Výsledky vyhľadávania

 1. ADAMCOVÁ, Lívia. Das heutige Deutsch und seine Schichtung. In Nové impulzy vo výskume cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie : zborník vedeckých prác. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku, 2020. ISBN 978-80-972278-6-9, s. 9-16 CD ROM.
  článok

  článok

 2. REHÁK, Štefan - ALEXY, Martin - KÁČER, Marek. Determinants of choice of the place of university study in Slovakia. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Geografie. - Praha : Česká geografická společnost. ISSN 1212-0014, 2018, roč. 123, č. 2, s. 201-224 online.
  článok

  článok

 3. ŠROBÁROVÁ, Soňa - HABÁNIK, Tomáš. Selected Theoretical Approaches and the Basis for Homelessness Currently. In AD ALTA : journal of interdisciplinary research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2018. ISSN 2464-6733, 2018, vol. 8, no. 1, pp. 220-222.
  článok

  článok

 4. DŽAMBAZOVIČ, Roman - GERBERY, Daniel. Medzigeneračná sociálna mobilita na Slovensku. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2018. ISSN 0049-1225, 2018, roč. 50, č. 4, s. 396-428.
  článok

  článok

 5. DAFT, Richard L. - MURPHY, Jonathan - WILLMOTT, Hugh. Organization Theory & Design : An International Perspective. 3rd Edition. Hampshire : Cengage Learning EMEA, 2018. 588 s. ISBN 978-1-4737-2638-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 6. HATCH, Mary Jo. Organization Theory : Modern, Symbolic, and Postmodern Perspectives. 4th Edition. Oxford : Oxford University Press, 2018. 408 s. ISBN 978-0-19-872398-1. [Počet ex. : 4, z toho voľných 0, prezenčne 4]
 7. ŠOLTÉS, Erik - ŠOLTÉSOVÁ, Tatiana. Comparison of Income Poverty and Social Exclusion in the EU in 2008 and 2016. In The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena. International Conference. The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings : May 8-11, 2018, Zakopane, Poland. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. ISBN 978-83-65907-20-2, p. 473-482. VEGA 1/0548/16.
  článok

  článok

 8. KOVÁČIKOVÁ, Kristína - JANČOVIČOVÁ, Monika. Generation Z: The New Challenge for Managers. In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2017 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4435-1, s. 319-324 CD-ROM. VEGA 1/0662/15 (50%), VEGA 1/0857/16 (50%).
  článok

  článok

 9. ASSAD, Ali. Výskyt nadmernej sebadôvery v rozhodovaní jednotlivcov. In MERKÚR 2017. International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2017 : the Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists : Virt, November 29 - December 1, 2017. - Bratislava : Publisher EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4463-4, s. 6-14.
  článok

  článok

 10. JONIAKOVÁ, Zuzana - BLŠTÁKOVÁ, Jana. Uplatnenie konceptu sociálnej inovácie v riadení ľudských zdrojov. In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2017 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4435-1, s. 274-283 CD-ROM. VEGA 1/0609/16.
  článok

  článok