Výsledky vyhľadávania

 1. Sú vo vašom podniku premrhané talenty? In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2008. ISSN 1335-1729, 4/2008, roč. 13, zoš. 51, s. 42-43.
  článok

  článok


 2. Štruktúra miezd v SR v roku 2017 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. online 155 s. Demografia a sociálne štatistiky. ISBN 978-80-8121-628-2.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 3. OECD Labour Force Statistics 2017 : 2007-2016. Paris : OECD, 2018. 157 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/employment/oecd-labour-force-statistics-2017_oecd_lfs-2017-en> ISBN 978-92-64-28701-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. Multi-Dimensional Review of Thailand. Volume 1. Initial Assessment. Paris : OECD, 2018. 177 s. OECD Development Pathways. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/development/multi-dimensional-review-of-thailand-volume-1_9789264293311-en> ISBN 978-92-64-29327-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. HRTÁNEK, Ladislav. Špecifické pracovné podmienky. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1337-060X, 2018, roč. 13, č. 9, s. 17-20.
  článok

  článok


 6. KŘIVANOVÁ, Kateřina. Ženy táhnou byznys nahoru. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2018. ISSN 0026-8720, 2018, roč. 53, č. 8, s. 6-7.
  článok

  článok


 7. PETRÁŠOVÁ, Lenka. Když ženy nosí firmám peníze. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2018. ISSN 0026-8720, 2018, roč. 53, č. 8, s. 8-13.
  článok

  článok


 8. VEINBENDER, Kristína. Mateřství je pro ženy handicap po celý život. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2018. ISSN 0026-8720, 2018, roč. 53, č. 8, s. 15-17.
  článok

  článok


 9. PRUŽINOVÁ, Kristýna. Zaměstnankyně s dětmi? U nás žádný problém! In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2018. ISSN 0026-8720, 2018, roč. 53, č. 8, s. 25-27.
  článok

  článok


 10. HARMON, Lenka. Česká máma a jak s ní komunikovat. In Marketing & komunikace. - Praha : Česká marketingová společnost, 2018. ISSN 1211-5622, 2018, roč. 28, č. 1, s. 20-21.
  článok

  článok