Výsledky vyhľadávania

 1. Sú vo vašom podniku premrhané talenty? In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2008. ISSN 1335-1729, 4/2008, roč. 13, zoš. 51, s. 42-43.
  článok

  článok


 2. OECD Labour Force Statistics 2017 : 2007-2016. Paris : OECD, 2018. 157 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/employment/oecd-labour-force-statistics-2017_oecd_lfs-2017-en> ISBN 978-92-64-28701-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. HARMON, Lenka. Česká máma a jak s ní komunikovat. In Marketing & komunikace. - Praha : Česká marketingová společnost, 2018. ISSN 1211-5622, 2018, roč. 28, č. 1, s. 20-21.
  článok

  článok


 4. MERHAUT, Marek - CHADT, Karel. Specifikace rozdílů v interakci managementu a zaměstnnců s přihlédnutím na genderové vztahy na pracovišti z pohledu psychologie práce. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha ; Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí - v.v.i., 2018. ISSN 1802-5854, 2018, roč. 12, č. 2, s. 16-21.
  článok

  článok


 5. Průzkum: Odměňování žen a mužů ovlivňuje firemní kultura. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. - Praha : People management forum, 2018. ISSN 1212-690X, 2018, č. 4, s. 10-11.
  článok

  článok


 6. Ženy mají pro podnikání v desítkách zemí lepší prostředí než v Česku. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2018. ISSN 1212-4273, 2018, roč. 25, č. 4, s. 28-29.
  článok

  článok


 7. Multi-Dimensional Review of Thailand. Volume 1. Initial Assessment. Paris : OECD, 2018. 177 s. OECD Development Pathways. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/development/multi-dimensional-review-of-thailand-volume-1_9789264293311-en> ISBN 978-92-64-29327-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. VEINBENDER, Kristína. Někdy jsme spíš trenéři, jindy terapeuti. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2018. ISSN 0026-8720, 2018, roč. 53, č. 5, s. 13-15.
  článok

  článok


 9. BAREŠOVÁ, Petra - HORÁKOVÁ, Monika - URBÁNEK, Tomáš. An Aging Population: A Competitive Advantage for Companies. In Journal of Competitiveness : Scientific Journal from the Field of Management and Economics [elektronický zdroj]. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2018. ISSN 1804-1728, 2018, no. 1, pp. 5-22.
  článok

  článok


 10. KOTORA, Bohumír. Díky automatizaci ženy nahrazují muže. In Logistika. - Praha : Economia, 2018. ISSN 1211-0957, 2018, roč. 24, č. 4, s. 48-49.
  článok

  článok