Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 11  
Vaša otázka: Heslá = "2000 2004"
 1. Activities of multinationals. Paris : OECD, 2008. 410 s. Measuring globalisation. ISBN 978-92-64-04521-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 2. Activities of multinationals. Paris : OECD, 2007. 516 s. Measuring globalisation. ISBN 978-92-64-03240-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 3. DRUGDOVÁ, Barbora. K aktuálnym otázkam poistného trhu v Slovenskej republike ako súčasti poistného trhu po vstupe do Európskej únie. In Ekonomika a spoločnosť : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici = the scientific journal of the Faculty of economics Matej Bel University Banská Bystrica. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2006. ISSN 1335-7069, 2006, roč. 7, č. 2, s. 176-184.
  článok

  článok

 4. HACHEROVÁ, Žofia - SZOVICS, Peter. Majetková a finančná situácia agrorezortu Slovenskej republiky. In Acta oeconomica Cassoviensia no 10. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2006. ISBN 80-225-2200-7, s. 17-26.
  článok

  článok

 5. HANČLOVÁ, Jana - RUBLÍKOVÁ, Eva. Testing the Weak Form of Efficiency on Czech and Slovak Stock Market. In Badania operacyjne i decyzje : kwartalnik. - Wroclaw : Akademia Ekonomiczna we Wroclawiu, 2006. ISSN 1230-1868, 2006, č. 1, s. 21-38. Dostupné na : <http://www.ioz.pwr.wroc.pl/boid/artykuly/1-2006/art-hanclova.pdf>
  článok

  článok

 6. ZOBORSKÝ, Ivan Mojmír - VODILOVÁ, Miroslava. Determinanty tvorby výsledku hospodárenia pri výrobe pšenice. In Ekonomika poľnohospodárstva. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2006. ISSN 1335-6186, 2006, roč. 6, č. 1, s. 57-61.
  článok

  článok

 7. Regions: statistical yearbook 2006 : data 2000-2004. Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2005. 165 s. Theme: General and regional statistics. ISBN 92-79-01799-3. ISSN 1681-9306. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Regions: statistical yearbook 2006 : data 2000-2004 [elektronický zdroj]. Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2005. CD-ROM. Panorama of the European Union. ISBN 92-79-01801-9. ISSN 1681-9322. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 9. Lesné hospodárstvo v Slovenskej republike za roky 2000-2004. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2005. 60 s. Pôdohospodárstvo a životné prostredie. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 10. VLKOLINSKÝ, Robert. UniBanka, a.s., Bratislava. In Burza. - Bratislava : Burza cenných papierov v Bratislave, 2004. ISSN 1335-1435, október 2004, č. 2, s. 44-47.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.