Výsledky vyhľadávania

 1. HODÁČ, František. Tomáš Baťa : život a práce hospodářského buditele. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 525 s. Edice Inspirace Baťa. ISBN 978-80-7454-524-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 2. POKLUDA, Zdeněk. Vzdělávání a výzkum ve Zlíne : od Tomáše Bati po univerzitu. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. [60] s. Edice Inspirace Baťa. ISBN 978-80-7454-564-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 2, prezenčne 0]
 3. POKLUDA, Zdeněk. Baťa v kostce. 2. rozš. vyd. Zlín : Kniha Zlín, 2014. 126 s. Edice WALT. ISBN 978-80-7473-170-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 4. Tomáš Baťa známý i neznámý : vzpomínky na Tomáše Baťu juniora. Zlín : Kniha Zlín, 2014. 191 s. Edice WALT. ISBN 978-80-7473-272-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 5. BAŤA, Tomáš. Úvahy a projevy : mé začátky. Praha : DOBROVSKÝ, 2013. 319 s. Edice Omega. ISBN 978-80-7390-019-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 6. KONČITÍKOVÁ, Gabriela. Tomáš Baťa zakladatel, ako příklad společensky odpovědného podnikatele v systému dobové veřejné správy a jeho odkaz pro současné podnikatelské prostředí. In Manažment podnikania a vecí verejných - dialógy : vedecko-odborný časopis Slovenskej akadémie manažmentu. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2012. ISSN 1337-0510, 2012, roč. 7, č. 18, s. 16-27.
  článok

  článok

 7. JAMNICKÝ, Peter. Prínos Tomáša Baťu k riešeniu otázky bývania zamestnancov. In Nehnuteľnosti a bývanie : internetový vedecký časopis. - Bratislava : Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita, Katedra ekonomiky a riadenia stavebníctva, 2006. ISSN 1336-9431, 2006, roč. 1, č. 1, s. 70-74. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.rozvojbyvania.sk/downloads/10bata_jamnicky.pdf>
  článok

  článok

 8. BURCL, Rudolf. Sústava riadenia fy. Baťa - základ pre európsky systém riadenia. In Fórum manažéra : teória a prax v riadení podniku. - Trnava : Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu. Materiálovotechnická fakulta STU v Bratislave, 2006. ISSN 1336-7773, 2006, roč. 2, č. 2, s. 13-15.
  článok

  článok

 9. MIHALČOVÁ, Bohuslava - PRUŽINSKÝ, Michal. Manažérske teórie : skriptá - učebné texty. Ružomberok : Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2006. 107 s. ISBN 80-8084-076-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
 10. KOVÁČ, Róbert. Môj pohľad na Baťov systém riadenia. In Dialógy o ekonomike a riadení : odborno-informačný časopis pre členov Klubu ekonómov Ekonomickej univerzity a jej absolventov. - Bratislava : Klub ekonómov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2005. ISSN 1335-4582, november 2005, roč. 7, č. 23, s. 44-49.
  článok

  článok