Výsledky vyhľadávania

 1. Bahrain : (reflecting the legal and regulatory framework as at May 2011). Phase 1. August 2011. Paris : OECD, 2011. 68 s. Global forum on transparency and exchange of information for tax purposes: peer reviews. ISBN 978-92-64-11817-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. NAVRATILOVÁ, Martina. Charakteristika podnikateľského prostredia v Bahrajne. - Registrovaný: Web of Science. In Podnikanie a konkurencieschopnosť firiem 2010 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej v rámci podujatí k 70. výročiu založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2978-5, s. 284-288.
  článok

  článok


 3. ŠVEC, Peter. Na solventné trhy Arabského polostrova možno vyvážať najmä sofistikovanú produkciu. In Trend : týždenník o hospodárstve a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 1998. ISSN 1335-0684, 7. januára 1998, roč. 8, č. 2, s. 10A.
  článok

  článok


 4. WAGNER, R. Nové trendy v hospodářské politice arabských zemí. In Mezinárodní politika. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 1997. ISSN 0543-7962, 1997, roč. 21, č. 6, s. 18-20.
  článok

  článok


 5. HRUŠKOVIČ, Ivan. Právne systémy vybraných krajín Perzského zálivu. In Právny obzor, 1995, roč. 78, č. 2, s. 127-138.
  článok

  článok