Výsledky vyhľadávania

 1. ĎURINOVÁ, Ivona. Harmonizácia korporatívnych daní v EÚ. In Výskumná úloha VEGA 1/0184/16: Eliminácia medzinárodného dvojitého zdanenia a jej vplyv na rozvoj podnikania a investovania v SR : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4557-0, s. 14-27. VEGA 1/0184/16, 50%, VEGA 1/0007/16, 50%.
  článok

  článok


 2. Making Dispute Resolution More Effective - MAP Peer Review Report, Belgium (Stage 1) : Inclusive Framework on BEPS: Action 14. Paris : OECD, 2017. 73 s. OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/making-dispute-resolution-more-effective-map-peer-review-report-belgium-stage-1_9789264282599-en> ISBN 978-92-64-28258-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. Boosting skills for greener jobs in Flanders, Belgium. Paris : OECD, 2017. 108 s. OECD green growth studies. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/employment/boosting-skills-for-greener-jobs-in-flanders-belgium_9789264265264-en> ISBN 978-92-64-26525-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. OECD Economic Surveys: Belgium 2017 : June 2017. Volume 2017/13. Paris : OECD, 2017. 127 s. OECD Economic Surveys. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-belgium-2017_eco_surveys-bel-2017-en> ISBN 978-92-64-27738-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. ŠKOBLA, Daniel - ONDRUŠOVÁ, Darina - CSOMOR, Gábor. Potenciál prístupu „housing first“ cez prizmu inštitucionálnych podmienok v rámci riešenia bezdomovectva na Slovensku a v zahraničí. In Prognostické práce : vedecký časopis [elektronický zdroj]. - Bratislava : Prognostický ústav SAV, 2017. ISSN 1338-3590, 2017, vol. 9, no. 1-2, s. 53-97.
  článok

  článok


 6. VALACHOVIČOVÁ, Viktória. Slnečno na čerpačkách, oblačno pri palubných jednotkách. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 21. apríla 2016, roč. 26, č. 16, s. 56-60.
  článok

  článok


 7. BAČOVÁ, Mária. Práca v zahraničí - Belgicko. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1335-1508, 2016, č. 9-10, s. 164-179.
  článok

  článok


 8. KOTORA, Bohumír. Cyklistický kolotoč jde do detailu, i v logistice. In Logistika. - Praha : Economia, 2016. ISSN 1211-0957, 2016, roč. 22, č. 9, s. 36-39.
  článok

  článok


 9. KALABIS, Zbyněk. Z historie centrální banky Belgického království. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2016. ISSN 1212-4273, 2016, roč. 23, č. 9, s. 48-49.
  článok

  článok


 10. BRZICA, Daneš. Udržiavanie strategickej prevahy najvyspelejších menších ekonomík: synergia formovania štruktúr a zmien v politike. In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2016. ISSN 1336-8818, 2016, roč. 13, č. 2, s. 5-14.
  článok

  článok