Výsledky vyhľadávania

 1. ONDRIAŠ, Juraj. Slovakia External Relations Briefing: Incident With Belgium Over the Death of Jozef Chovanec. In Weekly briefing. - Budapest : China-CEE Institute. ISSN 2560-1601, 2020, vol. 32, no. 4, pp. 1-4 online.
  článok

  článok

 2. ROUSEK, Pavel - VOCHOZKA, Marek - PSÁRSKA, Marianna. Analysis of the Consumption of the Goods and Services Market in the Cybernetic Model of the 15 Older EU Member States. In AD ALTA : journal of interdisciplinary research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2019. ISSN 2464-6733, 2019, vol. 9, no. 1, s. 252-254.
  článok

  článok

 3. HYRÁNEK, Eduard - ĎURINOVÁ, Ivona. Konkurencia vs. harmonizácia daní z príjmov spoločností v Európskej únii. In 11th Annual International Scientific Conference COMPETITION. Conference. Proceedings of the 11th Annual International Scientific Conference COMPETITION. - Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, 2019. ISBN 978-80-88064-44-2, pp. 130-143 online. VEGA 1/0462/19.
  článok

  článok

 4. VAN LOON, Jannes - OOSTERLYNCK, Stijn - B AALBERS, Manuel. Governing Urban Development in the Low Countries: From Managerialism to Entrepreneurialism and Financialization. In European Urban and Regional Studies. - London : Sage Publications Ltd, 2019. ISSN 1461-7145, 2019, vol. 26, no. 4, pp. 400-418.
  článok

  článok

 5. Benchmarking Higher Education System Performance. Paris : OECD, 2019. 222 s. Higher Education. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/education/benchmarking-higher-education-system-performance_be5514d7-en> ISBN 978-92-64-75580-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Making Dispute Resolution More Effective - MAP Peer Review Report, Belgium (Stage 2) : Inclusive Framework on BEPS: Action 14. Paris : OECD, 2019. 95 s. OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/making-dispute-resolution-more-effective-map-peer-review-report-belgium-stage-2_734c25f4-en> ISBN 978-92-64-89589-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. In-Depth Productivity Review of Belgium. Paris : OECD, 2019. 158 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/economics/in-depth-productivity-review-of-belgium_88aefcd5-en> ISBN 978-92-64-57292-8.
  kniha

  kniha

 8. ĎURINOVÁ, Ivona. Harmonizácia korporatívnych daní v EÚ. In Výskumná úloha VEGA 1/0184/16: Eliminácia medzinárodného dvojitého zdanenia a jej vplyv na rozvoj podnikania a investovania v SR : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4557-0, s. 14-27. VEGA 1/0184/16, 50%, VEGA 1/0007/16, 50%.
  článok

  článok

 9. ŠIROKÝ, Jaromír - SCHRÖDER, Stephan - GAŠPARÍK, Jozef. Comparison of operational and economic aspects of direct road transport and continental combined transport. In Communications : scientific letters of the University of Žilina. - Žilina : University of Žilina, 2017. ISSN 1335-4205, 2017, vol. 19, no. 2, pp. 109-115. Dostupné na : <https://sekarl.euba.sk/arl-eu/sk/csg/?repo=eurepo&key=62925106915>
  článok

  článok

 10. OECD Economic Surveys: Belgium 2017 : June 2017. Volume 2017/13. Paris : OECD, 2017. 127 s. OECD Economic Surveys. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-belgium-2017_eco_surveys-bel-2017-en> ISBN 978-92-64-27738-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]