Výsledky vyhľadávania

 1. PATONOV, Nikolay - ZHEGOVA, Katerina. EU Membership and Foreign Trade Structure: what the Cause of Bulgaria Could Say. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2019. ISSN 1339-2751, 2019, roč. 17, č. 1, s. 44-61.
  článok

  článok

 2. PŘÍVARA, Andrej. Citizenship-for-Sale Schemes in Bulgaria, Cyprus, and Malta. - Registrovaný: Scopus. In Migration Letters. - London : Transnational Press London. ISSN 1741-8984, 2019, vol. 16, no. 2, pp. 245-254. VEGA 1/0001/16.
  článok

  článok

 3. European Commission. The New Forms of Employment : A Comparative Report. Bucureşti : Institutul pentru Politici Publice, [2019]. 197 s. The Adaptation of Industrial Relations Toward New Forms of Work. Project VS/2018/0039. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Godišnik. Tom 88/2016 ; Volume 88/2016. Varna : Izdatelstvo Nauka i ikonomika, 2018. 416 s. ISSN 0861-6752. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 5. VASILEV ALEKSANDAR. Optimal Fiscal Policy in the Presence of VAT Evasion: The Case of Bulgaria. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2018. ISSN 2464-7683, 2018, roč. 68, č. 4, s. 399-414.
  článok

  článok

 6. BREGOV, Ivan. Personal Freedoms under Ongoing Transition from Totalitarianism to Democracy: The Case of Bulgarian Judiciary. In 4Liberty.eu Review. - Lodz : Fundacja.Industrial, 2017. ISSN 2391-7083, 2018, no. 8, pp. 54-69.
  článok

  článok

 7. PLOTTOVÁ, Sylvia. Vlivy tržních ukazatelů na primární veřejné nabídky akcií ve vybraných zemích EU. In Auspicia : recenzovaný vědecký časopis pro oblast společenských a humanitních věd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2018. ISSN 1214-4967, 2018, roč. 15, č. 2, s. 44-51.
  článok

  článok

 8. Local Production Systems in Regional Economies [elektronický zdroj]. Reviewers: Almira Yusupova, Zbigniew Przygodzki. 1st Edition. Banská Bystrica : Belianum, 2018. CD-ROM 123 s. ISBN 978-80-557-1375-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. ARABSKA, Ekaterina. Farmers’ Markets as a Business Model Encouraging Sustainable Production and Consumption. In Visegrad Journal on Bioeconomy and Sustainable : International Scientific Journal. - Nitra : Slovak University of Agriculture in Nitra, 2018. ISSN 1339-3367, 2018, vol. 7, no. 1, s. 2-10.
  článok

  článok

 10. KALABIS, Zbyněk. Historie cetrální banky Bulharska. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2017. ISSN 1212-4273, 2017, roč. 24, č. 6, s. 56-57.
  článok

  článok