Výsledky vyhľadávania

 1. MAJCHÚT, Ivan. Veľmoci v cyperskom konflikte. In Medzinárodné vzťahy 2018: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2018: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 19. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach 29.–30. novembra 2018. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4602-7. ISSN 2585-9412, s. 463-470.
  článok

  článok


 2. PETKOVÁ, Zuzana - MAKAROVÁ, Xénia. Slováci v Paradise Papers: Imreczeho kamarát, Kmotrík aj Ján Man. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 30. novembra 2017, roč. 27, č. 48, s. 18-20.
  článok

  článok


 3. PETER, Adrian. Venušin ostrov nechce ostať navždy rozdelený. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 19. januára 2017, roč. 27, č. 3, s. 36-37.
  článok

  článok


 4. MAKAROVÁ, Xénia. Daňové raje čelia kauzám aj uťahovaniu oprát. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 12. mája 2016, roč. 26, č. 19, s. 50.
  článok

  článok


 5. MAJCHÚT, Ivan. Riešenie cyperského problému - nekonečný príbeh. In Medzinárodné vzťahy 2016: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2016 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 17. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 1. - 2. december 2016 [elektronický zdroj]. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2016. ISBN 978-80-225-4365-1, s. 1173-1186.
  článok

  článok


 6. KALMANOVÁ, Jana. Práca v zahraničí - Cyprus. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1335-1508, 2016, č. 6-7, s. 176-183.
  článok

  článok


 7. RUDOLF, Ján - FRASCH, Alexander. Severný Cyprus ako nová destinácia na slovenskom trhu, inovatívne možnosti propagácie a podpory predaja v krízových časoch. In Študentská vedecká a odborná činnosť Obchodnej fakulty 2016 : zborník príspevkov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4260-9, s. 122-132 CD-ROM.
  článok

  článok


 8. PRESSBURG, Adrian Peter. "Turecký prúd" pre Cyprus. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2015. ISSN 1335-0684, 27. augusta 2015, roč. 25, č. 34, s. 38-39.
  článok

  článok


 9. DANIŠOVÁ, Soňa. Pád cyperského raja - od cypersko-tureckého konfliktu až po cyperskú bankovú krízu. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2015 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4099-5, s. 86-96 CD-ROM. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0207140/Virt_2015.pdf>
  článok

  článok


 10. MALÝ, Jiří. Makroekonomické nerovnováhy v eurozóně a (ne)možnost jejich překonání. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2014. ISSN 1801-7118, 2014, roč. 10, č. 4, s. 3-17. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0197451/2014_04_sets.pdf>
  článok

  článok