Výsledky vyhľadávania

 1. Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus, Registrovaný: Index Copernicus. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave. 4x ročne. ISSN 0323-262X. Dostupné na : https://euba.sk/veda-vyskum/ekonomicke-rozhlady
  Ekonomické rozhľady

  časopis

 2. SUDZINA, František - OLEXOVÁ, Cecília. Do gender and personality traits (BFI-10) influence achievement of success? - Registrovaný: Web of Science. In Liberec Economic Forum 2017. International conference. Liberec Economic Forum 2017 : proceedings of the 13th international conference : 11th -13th september 2017, Liberec, Czech Republic. - Liberec : Technical University of Liberec, 2017. ISBN 978-80-7494-349-2, pp. 145-152 online.
  článok

  článok

 3. OLEXOVÁ, Cecília - KIRCHNER, Katrin - SUDZINA, František. Gender and Personality Traits' (BFI-10) Effect on Self-Perceived Tech Savviness. In Information Technology for Practice 2017. International Conference. Information Technology for Practice 2017 : Proceedings of the 20th International Conference : October 9–10, 2017, Ostrava, Czech Republic. - Ostrava - Poruba : VŠB - Technical University of Ostrava, 2017. ISBN 978-80-248-4090-1, pp. 207-215 online.
  článok

  článok

 4. MADĚRA, František. Model audit file creted for the practicing of the statutory audit profession: implementation of statutory audit contract. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. Medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : Zuberec - Univerzitné stredisko UNIZA, 11. - 13. septembra 2017. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4415-3, s. 123-128. KEGA 013EU-4/2018.
  článok

  článok

 5. KITTOVÁ, Zuzana - KRÁLOVIČOVÁ, Michaela. Curriculum design at the University of economics in Bratislava, Slovak republic – the case of a specific course. - Registrovaný: Web of Science. In INTED 2017. International technology, education and development conference. INTED 2017 : conference proceedings : 11th international technology, education and development conference : 6-8 march, 2017, Valencia (Spain). - Valencia : IATED Academy, 2017. ISBN 978-84-617-8491-2. ISSN 2340-1079, pp. 476-483. VEGA 1/0897/17.
  článok

  článok

 6. OLEXOVÁ, Cecília - SUDZINA, František. Gender and personality traits' (BFI-10) effect on trust. - Registrovaný: Web of Science. In ISCOBEMM 2017. International scientific conference of business economics, management and marketing. ISCOBEMM 2017 : proceedings of the [2nd] international scientific conference of business economics, management and marketing : may 25 - 26, 2017, Zaječí, Czech Republic. - Brno : Masaryk University, 2017. ISBN 978-80-210-8714-9, pp. 208-219 online.
  článok

  článok

 7. SCHMIDT, Peter. Integrované vyučovanie ako nástroj na skvalitnenie vzdelávacieho procesu. In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 17. medzinárodná vedecká konferencia : 9. november 2017, Bratislava. - Bratislava : Publisher Letra Edu, 2017. ISBN 978-80-972866-2-0, s. 26-30 CD-ROM.
  článok

  článok

 8. KULTAN, Jaroslav. Fast feedback for education of migrants. In SCHOLA 2016 : pedagogy and didactics in technical education. International scientific conference. SCHOLA 2016 : proceedings of 12th international conference Schola 2016, Pedagogy and didactics in technical education : 6th to 7th december 2016, Prague, Czech Republic. - Praha : Czech Technical University in Prague, 2017. ISBN 978-80-01-06112-1, pp. 175-182 online.
  článok

  článok

 9. OLEXOVÁ, Cecília - SUDZINA, František. Gender and personality traits' (BFI-10) effect on opinion leadership. - Registrovaný: Web of Science. In Knowledge for market use 2017: people in economics - decisions, behavior and normative models. International scientific conference. Knowledge for market use 2017: people in economics - decisions, behavior and normative models : international scientific conference proceedings : Olomouc, Czech Republic, 7.-8.9.2017. - Olomouc : Palacký University Olomouc, 2017. ISBN 978-80-244-5233-3, pp. 622-628 online.
  článok

  článok

 10. SEKELSKÝ, Lukáš. The Multiplier effect of University of economics in Bratislava on the regional level. In 6th winter seminar of regional science. 6th winter seminar of regional science : proceedings : 9th -12th march 2016, Low Tatras, Slovakia. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2016. ISBN 978-80-225-4273-9, s. 1-11 CD-ROM. APVV-14-0512.
  článok

  článok