Výsledky vyhľadávania

 1. Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus, Registrovaný: Index Copernicus. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave. 4x ročne. ISSN 0323-262X. Dostupné na : https://euba.sk/veda-vyskum/ekonomicke-rozhlady
  Ekonomické rozhľady

  časopis

 2. SCHMIDT, Peter. Integrované vyučovanie ako nástroj na skvalitnenie vzdelávacieho procesu. In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 17. medzinárodná vedecká konferencia : 9. november 2017, Bratislava. - Bratislava : Publisher Letra Edu, 2017. ISBN 978-80-972866-2-0, s. 26-30 CD-ROM.
  článok

  článok

 3. KITTOVÁ, Zuzana - KRÁLOVIČOVÁ, Michaela. Curriculum design at the University of economics in Bratislava, Slovak republic – the case of a specific course. - Registrovaný: Web of Science. In INTED 2017. International technology, education and development conference. INTED 2017 : conference proceedings : 11th international technology, education and development conference : 6-8 march, 2017, Valencia (Spain). - Valencia : IATED Academy, 2017. ISBN 978-84-617-8491-2. ISSN 2340-1079, pp. 476-483. VEGA 1/0897/17.
  článok

  článok

 4. KULTAN, Jaroslav. Fast feedback for education of migrants. In SCHOLA 2016 : pedagogy and didactics in technical education. International scientific conference. SCHOLA 2016 : proceedings of 12th international conference Schola 2016, Pedagogy and didactics in technical education : 6th to 7th december 2016, Prague, Czech Republic. - Praha : Czech Technical University in Prague, 2017. ISBN 978-80-01-06112-1, pp. 175-182 online.
  článok

  článok

 5. SUDZINA, František - OLEXOVÁ, Cecília. Do gender and personality traits (BFI-10) influence achievement of success? - Registrovaný: Web of Science. In Liberec Economic Forum 2017. International conference. Liberec Economic Forum 2017 : proceedings of the 13th international conference : 11th -13th september 2017, Liberec, Czech Republic. - Liberec : Technical University of Liberec, 2017. ISBN 978-80-7494-349-2, pp. 145-152 online.
  článok

  článok

 6. OLEXOVÁ, Cecília - SUDZINA, František. Gender and personality traits' (BFI-10) effect on opinion leadership. In Knowledge for market use 2017: people in economics - decisions, behavior and normative models. International scientific conference. Knowledge for market use 2017: people in economics - decisions, behavior and normative models : international scientific conference proceedings : Olomouc, Czech Republic, 7.-8.9.2017. - Olomouc : Palacký University Olomouc, 2017. ISBN 978-80-244-5233-3, pp. 622-628 online.
  článok

  článok

 7. OLEXOVÁ, Cecília - SUDZINA, František. Gender and personality traits' (BFI-10) effect on trust. - Registrovaný: Web of Science. In ISCOBEMM 2017. International scientific conference of business economics, management and marketing. ISCOBEMM 2017 : proceedings of the [2nd] international scientific conference of business economics, management and marketing : may 25 - 26, 2017, Zaječí, Czech Republic. - Brno : Masaryk University, 2017. ISBN 978-80-210-8714-9, pp. 208-219 online.
  článok

  článok

 8. OLEXOVÁ, Cecília - KIRCHNER, Katrin - SUDZINA, František. Gender and Personality Traits' (BFI-10) Effect on Self-Perceived Tech Savviness. In Information Technology for Practice 2017. International Conference. Information Technology for Practice 2017 : Proceedings of the 20th International Conference : October 9–10, 2017, Ostrava, Czech Republic. - Ostrava - Poruba : VŠB - Technical University of Ostrava, 2017. ISBN 978-80-248-4090-1, pp. 207-215 online.
  článok

  článok

 9. MADĚRA, František. Model audit file creted for the practicing of the statutory audit profession: implementation of statutory audit contract. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. Medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : Zuberec - Univerzitné stredisko UNIZA, 11. - 13. septembra 2017. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4415-3, s. 123-128. KEGA 013EU-4/2018.
  článok

  článok

 10. TARIŠKOVÁ, Natália. Human resources management program and humanistic and creative educational concept. In Managing and developing human resources 2015 : the academic bridge to HRM practice. International scientific seminar. Managing and developing human resources 2015 - the academic bridge to HRM practice : [proceedings] : international scientific seminar : 26.10.2015, Bratislava, Slovakia. - Frankfurt am Main : Neowiss - Europäischer Wissenschaftsverlag, 2016. ISBN 978-3-945484-12-8, p. 137-153.
  článok

  článok