Výsledky vyhľadávania

 1. MAREK, Luboš - HINDLS, Richard - HRONOVÁ, Stanislava. Non-Stochastic Argumentation in Predicting Economic Indices. In Statistika : Statistics and Economy Journal. - Praha : Český statistický úřad, 2021. ISSN 1804-8765, 2021, vol. 101, no. 1, pp. 5-23 online.
  článok

  článok

 2. AUGUSTÍN, Michael. Fenomén Macron: Smerovanie k prezidentskej republike? In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2021. ISSN 1336-1562, 2021, roč. 19, č. 1, s. 89-110 online.
  článok

  článok

 3. SPIRIDON, Vasile. Napoleon – întâiul și ultimul. In România literară : revistă a Uniunii Scriitorilor din România. - Bucureşti : Fundaţia România literară. ISSN 1584-9465, 2021, vol. 53, no. 21, pp. [1-2] online. Dostupné na : <https://romanialiterara.com/2021/05/napoleon-intaiul-si-ultimul/>
  článok

  článok

 4. AUGUSTÍN, Michael. Milovaný hriešnik Sarkozy. In Pravda. - Bratislava : PEREX, 2020. ISSN 1335-4051, 25.11.2020, s. [1-3], [2,76 NS] online. Dostupné na : <https://nazory.pravda.sk/komentare-a-glosy/clanok/569736-milovany-hriesnik-sarkozy/>
  článok

  článok

 5. KUCHARČÍK, Rudolf. O zahraničnej politike Charla de Gaulla. Recenzenti: Rastislav Kazanský, Ľudmila Lipková, Stanislav Mráz. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 132 s. [7,53 AH]. ISBN 978-80-225-4702-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 6. ZUBRO, Tetyana. [Recenzija na naukovu monografiju PhDr. Rudolfa Kucharčíka, PhD. "Pro zovnišňu politiku Charľa de Golľa"]. In Bildung, Sozialarbeit, öffentliche Verwaltung und regionale Entwicklung : Verfahren der wissenschaftlich Arbeiten = zborník vedeckých príspevkov. - Krakow : Uniwersytet Pedagogiczny, 2020. ISBN 978-83-947579-9-1, s. 182-185.
  článok

  článok

 7. KRUPOVÁ, Kristína - ČECH, Ľubomír. A Neo-Colonialist French Foreign Policy in Africa? Insights From Côte d’Ivoire. - Registrovaný: Scopus. In Studia Politica : Romanian Political Science Review. - Bucharest : University of Bucharest. ISSN 1582-4551, 2020, vol. 20, no. 2, pp. 291-317.
  článok

  článok

 8. KRUPOVÁ, Kristína. Náboženský fundamentalizmus alebo súčasť kultúry? - kontroverzie ohľadom zákazu zahaľovania sa moslimských žien vo Francúzsku. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020. medzinárodná vedecká konferencia konaná online. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4728-4. ISSN 2585-9404, s. 244-251 online.
  článok

  článok

 9. STRELINGER, Ján. Cultural Diplomacy and the Role of Culture in International Negotiations. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium L-8 : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií = Non-Conference Reviewed Collection of Papers. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2020. ISBN 978-80-8177-078-4, s. 106-115.
  článok

  článok

 10. MELUŠOVÁ, Elena. Národná identita v prejavoch pravice vo Francúzsku. In Nové impulzy vo výskume cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie : zborník vedeckých prác. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku, 2020. ISBN 978-80-972278-6-9, s. 91-97 CD ROM.
  článok

  článok