Výsledky vyhľadávania

 1. KUCHARČÍK, Rudolf. O zahraničnej politike Charla de Gaulla. Recenzenti: Rastislav Kazanský, Ľudmila Lipková, Stanislav Mráz. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 132 s. [7,53 AH]. ISBN 978-80-225-4702-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 2. ŠKVRNDA, František. Protimacronovské rebélie. In Extraplus : politicko-spoločenský mesačník. - Bratislava : Mayer media, 2019. ISSN 1336-0256, január 2019, roč. 18, č. 1, s. 38-41.
  článok

  článok

 3. OECD Economic Surveys: France 2019 : April 2019. Volume 2019/10. Paris : OECD, 2019. 194 s. OECD Economic Surveys. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-france-2019_a0eee144-en> ISBN 978-92-64-98744-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. TUREKOVÁ, Andrea. Od idealizovanej vízie k degradovanému objektu: obraz hrdiniek cez prizmu rozprávača v románoch abbého Prévosta. In Ostium : internetový časopis pre humanitné vedy. - Bratislava : Občianske združenie Ostium. ISSN 1336-6556, 2019, roč. 15, č. 1, s. [1-11] online. VEGA 1/0265/18.
  článok

  článok

 5. NOVOTNÝ, Radek. Progresivní citylogistika v Paříži. In Logistika. - Praha : Economia, 2019. ISSN 1211-0957, 2019, roč. 25, č. 5, s. II-IV.
  článok

  článok

 6. TOMAN, Pavel. Vysokorychlostní vlaky vozí i náklad. In Logistika. - Praha : Economia, 2019. ISSN 1211-0957, 2019, roč. 25, č. 7-8, s. 43-45.
  článok

  článok

 7. KUCHARČÍK, Rudolf. Political and Ideological Sources of the Position of President in French Fifth Republic. In Naukovyj visnyk Užgorodsʹkogo nacionalʹnogo universytetu : Serija: Mižnarodni vidnosyny. - Uzhhorod : Uzhhorod National University. ISSN 2413-9971, 2019, vypusk 5, s. 125-130.
  článok

  článok

 8. TUREKOVÁ, Andrea. Ženské hrdinky v románoch Marie-Jeanne Riccoboni: Medzi tradíciou a inováciou. In Cudzie jazyky v premenách času IX. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času IX : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 9. november 2018, (Bratislava, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4614-0, s. 476-487 CD-ROM.
  článok

  článok

 9. KUCHARČÍK, Rudolf. Francúzska politika v Alžírsku po druhej svetovej vojne. In Negatívne dôsledky ozbrojených konfliktov a ich možné riešenia. workshop. Negatívne dôsledky ozbrojených konfliktov a ich možné riešenia : zborník vedeckých prác = Volume of Scientific Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4653-9, s. 53-57 online. KEGA 015EU-4/2018.
  článok

  článok

 10. TUREKOVÁ, Andrea. Reconstruction personnelle et limites du bonheur dans les Lettres de Milady Juliette Catesby de Marie-Jeanne Riccoboni. In Homme nouveau, homme ancien : Autour des figures émergentes et disparaissantes de l'humain. - Szeged : JATE Press, 2019. ISBN 978-963-315-379-6, p. 278-285. VEGA 1/0265/18.
  článok

  článok