Výsledky vyhľadávania

 1. ALHASSAN, Hamdiyah - KWAKWA, Paul Adjei - ADZAWLA, William. Farmers Choice of Adaptation Strategies to Climate Change and Variability in Arid Region of Ghana. In Review of Agricultural and Applied Economics. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2019. ISSN 1336-9261, 2019, vol. 22, no. 1, pp. 32-40.
  článok

  článok

 2. KONDO, Ebenezer. Market Participation Intensity Effect on Productivity of Smallholder Cowpea Farmers: Evidence from the Northern Region of Ghana. In Review of Agricultural and Applied Economics. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2019. ISSN 1336-9261, 2019, vol. 22, no. 1, pp. 14-23.
  článok

  článok

 3. ANANG, Benjamin Tetteh. Farm Technology Adoption by Smallholder Farmers in Ghana. In Review of Agricultural and Applied Economics. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018. ISSN 1336-9261, 2018, vol. 21, no. 2, pp. 41-47.
  článok

  článok

 4. DOKBAT 2017. Annual international Bata conference for Ph.D. students and young researchers. DOKBAT 2017 : conference proceedings : 13th annual international Bata conference for Ph.D. students and young researchers : 26.4.2017, [Zlín, Czech Republic] [elektronický zdroj]. 1st ed. Zlín : Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics, 2017. online [342 s.]. IGA SVK/FaME/2017/002. ISBN 978-80-7454-654-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. MCCAULEY, John F. The Logic of Ethnic and Religious Conflict in Africa. Cambridge : Cambridge University Press, 2017. 233 s. ISBN 978-1-316-62680-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 6. DONKOR, Emmanuel. Impact of row-planting adoption on productivity of rice farming in northern Ghana. In Review of Agricultural and Applied Economics. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2016. ISSN 1336-9261, 2016, vol. 19, no. 2, s. 19-28 online.
  článok

  článok

 7. NCHOR, Dennis. Analýza vlivů působících na směnný kurz ghanského cedi modelem korekce chyby. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2014. ISSN 1336-7420, 2014, roč. 10, č. 2, s. 91-95. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0185863/fss0214.pdf>
  článok

  článok

 8. MIŠURA, Ján. Nekalá súťaž ako konkurenčná praktika a jej vplyv na svetový obchod : dizertačná práca. Školiteľ: Mikuláš Sabo. Bratislava, 2013. 142 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 9. RIGEL, Filip. Vztah exekutivy a legislativy podle ústavy Ghanské republiky. In Periodica Academica. - Brno : Vysoká škola Karla Engliše, 2012. ISSN 1802-2626, 2012, roč. 7, č. 2, s. 94-103. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0168009/Periodica_Academica_2012-02.pdf>
  článok

  článok

 10. Strategic environmental assessment in development practice : a review of recent experience. Paris : OECD, 2012. 120 s. ISBN 978-92-64-16673-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]